Moduły rozszerzające system RCP

Składowe aplikacji Etatomierz

Moduł wypożyczenia - o systemie
moduł wypożyczenia.png

Moduł wypożyczenia

Zarządzanie wypożyczeniami sprzętu w firmie może okazać się kłopotliwe, bez wykorzystania odpowiedniego oprogramowania. W naszym systemie Etatomierz możliwa jest implementacja tego modułu, który znacznie usprawnia ewidencję przedmiotów.

Dowiedz się więcej