Biosys Facebook Pixel

Fotorejestracja - wykorzystanie kamery IP
dla zdjęć pracownika w momencie rejestracji zdarzenia

Fotorejestracja w firmie Contractor Sp. z o.o.

Wtorek, 12 września 2017

System fotorejestracji pracowników

Wdrożony system, gdzie w momencie rejestracji zdarzenia (np. praca start lub praca koniec) kamera IP wykonuje serię zdjęć. Pracodawca może sprawdzić, czy pracownik użył swoją kartę RFID i był ubrany w uniform roboczy.

fotorejestracja kamera-ip ewidencja czasu pracy

System Rejestracji Czasu Pracy z wykorzystaniem modułu foto-rejestracji

Contractor Sp. z o.o. - firma specjalizująca się w produkcji betonu. Oprócz zwykłego betonu towarowego, w ofercie firmy znaleźć można m.in.: beton lekki, ciężki, beton zbrojony, a także różnego rodzaju beton specjalny, np. beton mostowy, beton o podwyższonym stopniu wodoszczelności lub mrozoodporności, beton o podwyższonej odporności na agresję chemiczną środowiska itd. Firma Contractor Sp. z o.o. zatrudnia ok. 90 osób.

Wymagania postawione przez klienta wobec systemu:

 • ewidencja czasu pracy połączona z wykonaniem zdjęcia pracownikowi
 • wysokiej jakości sprzęt pracujący w trudnych warunkach.

Inwestor oczekiwał, że system spowoduje

 • poprawę punktualności pracowników
 • wyeliminowanie nieuczciwych praktyk wśród pracowników
 • odciążenie działu kadrowego ze zbędnej papierkowej pracy.

Na podstawie zebranych danych w trakcie analizy przedwdrożeniowej zaproponowaliśmy system:

wykonany w oparciu o 9 gniazd rejestracji. Każde gniazdo zostało wyposażone w rejestrator czasu pracy, do którego została podłączona zewnętrzna kamera IP megapikselowa. Pracownikowi rejestrującemu się przy czytniku wykonywana jest seria zdjęć - przed, w trakcie i tuż po rejestracji (samodzielnie konfigurujemy ilość zdjęć). Rozwiązanie takie daje możliwość sprawdzenia czy pracownik korzysta ze swojej karty. Dodatkowo system wsparty modułem foto-rejestracji zabezpiecza nas przed powszechnymi praktykami:

 • zamiany kart wśród pracowników
 • rejestrowania większej liczby kart przez jednego pracownika.

Inwestor przeprowadził testy systemu. Rozwiązanie zostało wdrożone w pełnym zakresie.

Wdrożony system przyniósł następujące korzyści:

 • podniesione morale całego zespołu dzięki transparentnym zasadom rozliczania czasu pracy oraz wyeliminowania praktyk nieuczciwych pracowników
 • duże wsparcie dla działu kadr przy rozliczaniu pracowników
 • wyeliminowanie czasochłonnego, ręcznego wypełniania papierowych kart pracy. Karty czasu pracy dla całej załogi generowane są z systemu Etatomierz za pomocą jednego kliknięcia.


Korzyści finansowe – zwrot z inwestycji:

Zwiększenie wydajności pracowników:

 • oszczędność czasu ok. 12 minut dziennie na każdego pracownika, w skali miesiąca daje oszczędność na poziomie 360h
 • szacowany czas zwrotu z inwestycji - 4 miesiące

Jak wygląda dalsza współpraca?

Klient korzysta z corocznych aktualizacji oprogramowania, dzięki temu zawsze ma dostęp do aktualnego kalendarza Świąt, zmieniających się norm czasu pracy oraz nowych funkcjonalności w ramach swojej wersji.


Foto-rejestracja – pewność administratora

Czym jest foto-rejestracja?

To moduł, który uzupełnia tradycyjny system Rejestracji Czasu Pracy. System wykonuje zdjęcie w trakcie rejestracji pracownika (zbliżenie karty, odcisk palca). Wykonane zdjęcia dostępne są dla Administratora z poziomu raportu w aplikacji Etatomierz.

Fotorejestracja Logo

Fotorejestracja - jak wykonywane są zdjęcia?

Moduł fotorejestracji może być zrealizowany na dwa sposoby:

 • kamera i rejestrator w jednym urządzeniu (model BS-BioT TFT-700),
 • zewnętrzna kamera podłączona do rejestratora.

Zalety stosowania Foto-rejestracji przy Rejestracji Czasu Pracy

Korzyści po wdrożeniu fotorejestracji:

 • pewność, że pracownicy rejestrują tylko swoje karty
 • wyeliminowanie praktyk nieuczciwych pracowników (odbijanie wielu kart zbliżeniowych przez jedną osobę)
 • kontrola pracowników pod względem odpowiedniego, obowiązkowego uniformu.


Zobacz też:


Zobacz inne