Biosys Facebook Pixel

Zintegrowany system
Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu

RCP i KD w firmie Zeller Plastik Sp. z o.o.

Czwartek, 28 września 2017

System Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu

Wdrożenie obejmujące połączenie systemu rejestracji czasu pracy z systemem kontroli dostępu, Zastosowaliśmy ograniczenie możliwości wejścia pracowników na teren firmy poza ich grafikiem czasu pracy.

O-nas

Realizacja zintegrowanego systemu Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu

Zeller Plastik Sp. z o.o. - firma specjalizująca się w produkcji zamknięć (standardowych i specjalizowanych) oraz systemów dozujących. W oparciu o technologię wtrysku z rozdmuchem (IBM) firma produkuje również słoiki kosmetyczne i opakowania typu "roll-on". Obecne firma Zeller Plastik Sp. z o. o. zatrudnia ok. 350 osób.

Jakie klient postawił wymagania wobec systemu?

 • dostawa systemów Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy zintegrowanych w taki sposób, by wejście pracownika na teren zakładu, było możliwe tylko w godzinach aktualnie przypisanego grafiku RCP.
 • tworzenie scenariuszy w systemie Kontroli Dostępu (brak odczytu w danym przejściu, ogranicza dostęp do kolejnego)

Inwestor oczekiwał, że system spowoduje:

 • poprawę punktualności i dyscypliny wśród pracowników
 • szczelny system Kontroli Dostępu ściśle współpracujący z systemem Rejestracji Czasu Pracy
 • elastyczne narzędzie wspomagające kontrolę ruchu pracowników na terenie zakładu.

Zaproponowaliśmy system:

zabezpieczający 25 przejść kontroli dostępu oraz 3 gniazda rejestracji czasu pracy – szczelność systemu zapewnia bramka obrotowa. Dostarczone oprogramowanie to Etatomierz w wersji PRO wraz z modułem Kontroli Dostępu – co ważne całość w ramach jednej aplikacji (!).

Zaproponowana wersja oprogramowania umożliwia, by czas pracy zaplanowany dla pracownika w systemie RCP, automatycznie stawał się jego grafikiem w systemie Kontroli Dostępu. Istotne jest to, że każda zmiana godzin w systemie RCP, automatycznie dokonuje zmiany w systemie Kontroli Dostępu i zmienia uprawnienia dla pracownika. Wersja PRO systemu Kontroli Dostępu umożliwia także tworzenie indywidualnych scenariuszy, w których określamy następstwo zdarzeń np. zarejestrowanie na bramie głównej dla wybranej grupy pracowników, daje im możliwość wejścia do wskazanej strefy przejść.

Klient w późniejszym terminie dokonał rozbudowy systemu o mobilne rejestratory czasu pracy BioSys-MOBI, wspomagające pracę pracowników odpowiedzialnych za kontrolę osób wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu firmy.

Wdrożony system przyniósł następujące korzyści:

 • zapanowanie nad ruchem pracowników wewnątrz zakładu, zwłaszcza po godzinach pracy.
 • zwiększenie dyscypliny wśród pracowników (kontrola przerw, spóźnień, ucieczek).
 • profesjonalna kontrola osób wchodzących i wjeżdżających na teren zakładu.

Korzyści finansowe – zwrot z inwestycji:

Zwiększenie wydajności pracowników:

 • oszczędność czasu ok. 7 minut dziennie na każdego pracownika, w skali miesiąca daje oszczędność na poziomie 840h
 • szacowany czas zwrotu z inwestycji - 4 miesiące - dane oszacowane za pomocą kalkulatora zwrotu z inwestycji.

Jak wygląda dalsza współpraca?

Klient korzysta z corocznych aktualizacji oprogramowania, dzięki temu zawsze ma dostęp do aktualnego kalendarza Świąt, zmieniających się norm czasu pracy oraz nowych funkcjonalności w ramach swojej wersji

Zintegrowany system Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu - jedno narzędzie… wiele korzyści!

Czym jest zintegrowany system Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu?

Takie rozwiązanie to przede wszystkich skupienie funkcji dwóch osobnych systemów w jeden. Obsługa wszystkich funkcji dostępna jest z poziomu jednego oprogramowania. Cechy takiego rozwiązania to:

 • jeden program
 • wspólna baza pracowników
 • te same urządzenia dla obydwu systemów
 • jedna baza danych zarejestrowanych zdarzeń w systemie.

Na czym polega integracja systemów RCP i KD w praktyce?

Praktyczne aspekty zintegrowanego systemu RCP i KD w jeden system to przede wszystkim:

 • praca z wykorzystaniem jednej aplikacji (jeden program)
 • łatwe zarządzanie pracownikami i ich uprawnieniami (wspólna baza pracowników)
 • wykorzystanie tych samych urządzeń zarówno do rejestracji czasu pracy jak i kontroli dostępu i bardzo łatwa zmiana funkcji dla urządzenia: tylko RCP, tylko KD, zarówno RCP jak i KD
 • połączenie z zewnętrznymi programami typu kadrowo-płacowy, ERP.

Korzyści z wdrożenia zintegrowanego systemu RCP i KD:

 • obniżenie kosztów związanych z zakupem urządzeń (nie musimy kupować osobnych urządzeń do RCP i osobnych do KD)
 • ograniczenie kosztów zakupu oprogramowania (kupujemy jedno, a nie dwa oprogramowania)
 • wsparcie i serwis realizowany jest przez jedną firmę (sprawdzony partner w biznesie)
 • elastyczny produkt dostosowany do potrzeb inwestora
 • dynamicznie tworzone scenariusze - zaawansowane funkcje zintegrowanego systemu (np. pracownik nie może wejść na halę produkcyjną (brak uprawnień) jeżeli nie zarejestruje rozpoczęcia pracy na rejestratorze głównym)
 • podniesienie bezpieczeństwa firmy oraz morale załogi dzięki wykorzystaniu zaawansowanych funkcji dostępnych tylko dla zintegrowanego systemu (np. scenariusze).


Zobacz inne