Biometryczna kontrola dostępu

Rejestratory na odcisk palca i rysy twarzy

Rejestrator biometryczny BS-BioT Face

Rejestrator biometryczny BS-BioT Face - rysy twarzy i odcisk palca

Jakie mamy możliwości rejestracji?

Jaki najlepiej wybrać Rejestrator Czasu Pracy?  Bardzo wiele będzie zależeć od założeń wdrażanego systemu. Może to być system na karty zbliżeniowe, rozwiązania biometryczne (np. odcisk palca lub weryfikacja rysów twarzy) lub proste mechanizmy, oparte o hasło (kod PIN).W tym artykule opisujemy rozwiązania biometryczne, a na końcu znajdziesz powiązane linki do innych technologii.

Czytnik biometryczny – rysy twarzy i odcisk palca 

Rejestratory biometryczne wykorzystują biometrię człowieka w postaci identyfikacji i weryfikacji przy użyciu elementów:

  • odcisk palca,  czyli linie papilarne
  • rysy twarzy, czyli wzorzec, wizerunek twarzy

Rejestratory biometryczne z powodzeniem stosowane są w wielu przedsiębiorstwach, urzędach i jednostkach oświaty do rejestracji czasu pracy. Wybrane modele mogą również pełnić rolę kontrolera dostępu do pomieszczenia. Przykładowo pracownik przychodzi do pracy, rejestruje zdarzenie praca start  wykorzystując odcisk palca i wtedy otwierają się drzwi do biurowca firmy.

Odcisk palca

odcisk palca - linie papilarne

Analiza odcisków linii papilarnych jest najstarszą spośród wszystkich metod biometrycznych. Już w starożytnym Babilonie i Chinach używano odciśniętego palca jako potwierdzenia przeprowadzenia transakcji handlowej. Przez 1200 lat nie odkryto skuteczniejszej metody identyfikacji.

XIX w. przyniósł przełom w dziedzinie biometrii. Zaczęto przeprowadzać systematyczne badania charakterystyki odcisków palca. Daktyloskopia jest z powodzeniem wykorzystywana w kryminalistyce do identyfikacji przestępców od ponad 100lat.

W ostatnich latach rozwój biometrii sprawił, iż stała się ona najbardziej wiarygodną metodą rozpoznawania osób na podstawie odcisku palca. Wzrastające zainteresowanie urządzeniami wykorzystującymi cechy biometryczne powoduje ich upowszechnienie i spopularyzowanie.

Wysoki poziom bezpieczeństwa oraz niezawodność to główne powody, dzięki którym jest to najczęściej wykorzystywana technika zaawansowanych zabezpieczeń.

Technologia biometryczna

Działanie biometrycznych czytników jest bardzo skuteczne. Jak wiadomo DNA każdego człowieka jest niepowtarzalne. Nie bez powodu nazywane jest często genetycznym odciskiem palca. W istocie odcisk palca daje 99% pewności podczas procesu identyfikacji.

Rozpoznanie i identyfikacja osoby na podstawie odcisku palca odbywa się nieco inaczej niż nam się może wydawać. Porównanie skanowanego palca z matrycą w bazie działa na zasadzie "znajdowania punktów identycznych" na obydwu matrycach, a nie dopasowaniu matryc w całości identycznych. Dopasowanie takie z kilku względów byłoby niemożliwe gdyż wymagałoby identycznego przyłożenia palca do powierzchni skanującej, zawsze tych samych warunków tj. kondycja czytnika, wilgotność, a każde nawet najmniejsze skaleczenie uniemożliwiałoby dopasowanie włąściwej matrycy. "Punkty identyczne" wyszukujemy poprzez analizę charakterystyk lokalnych oraz punktów szczególnych w obrazie linii papilarnych, a także ich wzajemnego ułożenia i nachylenia. Do charakterystyk lokalnych należą tzw. minucje,czyli lokalne nieciągłości linii w postaci zakończeń i rozgałęzień i haczyków, punktami szczególnymi są: jądro (rdzeń) odcisku palca oraz tzw. delta, utworzona w rejonie zmiany kierunku linii. 

minucje odcisku palca

Wzajemny układ minucji jednoznacznie identyfikuje daną osobę. Do uznania dwóch śladów linii papilarnych za tożsame wystarczy od kilku do kilkunastu cech wspólnych (ta sama minucja występująca w tym samym miejscu). Przyjmuje się, że 12 cech wspólnych wystarcza do pewnego określenia tożsamości, choć niektóre minucje występujące rzadziej lub specyficzne dla danej populacji zmniejszają tę liczbę.

Zasada 3N

W odróżnieniu od wizerunku twarzy odcisk palca charakteryzuje się trzema cechami:

  • linie papilarne nie zmieniają się w funkcji czasu (odporne na proces starzenia się)
  • linie papilarne są statyczne i wyraźne (tylko 3 % populacji ma słabe odwzorowania odcisków palców)
  • odciski palców są niepowtarzalne (powstają we wczesnym stadium płodowym i są różne nawet u bliźniąt jednojajowych)
  • Trzy prawa sformułowane przez Francisa Galtona głoszą, że linie papilarne są niepowtarzalne, niezmienne i nieusuwalne (zasada 3N). (źródło: Wikipedia)

Skanowanie Lini Papilarnych

Linie papilarne palca są skanowane przez specjalny czujnik, wmontowany w system zabezpieczający. Następnie jego zapis zostaje przetworzony w cyfrowy kod, na podstawie którego weryfikuje się danego użytkownika. Zatem nie obraz palca(odcisk), ale wyznaczany za pomocą algorytmu rozpoznania matematyczny odpowiednik tegoż obrazu jest porównywany z matrycą. 

Ma to kluczowe znacznie w bezpieczeństwie przechowywania matryc porównawczych wszystkich pracowników. Systemy biometryczne oferowane przez BioSys nie przechowują obrazów linii papilarnych, a jedynie ich cyfrowy zapis. Nie ma zatem powodów do obaw o wykradnięcie odcisków palców naszych pracowników.

Czytniki i rejestratory linii papilarnych

Rejestratory biometryczne oferowane przez BioSys posiadają zarówno funkcję kontroli dostępu jak i rejestrowania czasu pracy. Połączenie tych dwóch możliwości w jednym urządzeniu pozwala na szeroko rozumiany kontroling przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Niewielkie rozmiary sprawiają, że urządzenia można montować praktycznie w dowolnie wybranym miejscu, a zdalny dostęp umożliwia pełne i wygodne zarządzanie systemem nawet, jeśli wiele urządzeń współpracuje w sieci.

Wykorzystanie zaawansowanej technologii rozpoznawania odcisku linii papilarnych sprawia, że korzystanie z urządzenia jest szybkie (<1s) i poprawne (99%).


Zobacz powiązane artykuły:

Chcesz dowiedzieć się więcej o rejestratorach biometrycznych?

Zapytaj naszego specjalistę

(12) 378 95 37
Kontakt