Biosys Facebook Pixel

Zaawansowany system kontroli dostępu

Zapoznaj się z naszymi zaawansowanymi rozwiązaniami

System kontroli dostępu

Nasz produkt to integracja z systemem przeciwpożarowym, automatyczne generowanie list obecności na wypadek zagrożenia oraz alerty informujące o zdarzeniu, które nie powinno mieć miejsca, czego przykładem może być nieautoryzowane otwarcie drzwi.

Myśląc o bezpieczeństwie w swojej firmie nie skupiasz się jedynie na kontroli wejść i z wyjść z budynku. Równie istotny jest czas przebywania w danym pomieszczeniu,
informacja kto i w jakim czasie próbował dostać się do miejsca, w którym nie powinien gościć. Kontrola Dostępu to system uszczelniający dostęp
do Twojej firmy, lecz to nie wszystko co możemy zaproponować.

Kontrola dostępu w Twojej firmie

Osiągnięcie sukcesu nie ogranicza działań

Przeciwnie, wzmaga apetyt na więcej!

System kontroli dostępu, który kontroluje jedynie wejście i wyjście do pomieszczenia to zdecydowanie za mało. Każdy z Twoich pracowników posiada inne uprawnienia, pracuje w rożnych godzinach a firmę odwiedzają klienci i partnerzy. Kontrola nad poruszaniem się kadry po obiekcie wydaje się skomplikowana. Nasze rozwiązanie to nowoczesny i wielowymiarowy system kontroli dostępu.

Kontrola Dostępu - bramka typu tripod
KD Pro - rozwiązanie kontroli dostępu BioSys

Kontrola dostępu Pro

Innowacyjność i funkcjonalność to klucz do sukcesu.

Dowiedz się więcej

SKD - System Kontroli Dostępu

BioSys proponuje innowacyjne rozwiązanie o szerokich możliwościach dostosowania produktu do indywidualnych potrzeb.

Kontrola Dostępu to nie tylko monitorowanie wejścia i wyjścia z budynku bądź wyznaczonej strefy. System wskaże informacje, jak wygląda przepływ osób między obszarami w firmie, ilu pracowników znajduje się w danym miejscu, kto jako ostatni wszedł bądź wyszedł z budynku.

DOBRZE JEST MIEĆ WYBÓR

System KD, który wybierzesz powinien być przede wszystkim funkcjonalny. To ważne, aby pracownicy po przyjściu do pracy dokonali rejestracji.Zajmie im to  zaledwie kilka sekund. Dostosowanie metody weryfikacji to pierwszy krok do zaprojektowania systemu kontroli dostępu, który przyczyni się do lepszego funkcjonowania firmy.


Technologie, które proponujemy w ramach rejestrowania wejścia to:

  • karty zbliżeniowe
  • odcisk palca
  • geometria twarzy
  • kod PIN

Dowiedz się więcej

Najpopularniejszą metodą rejestracji,  funkcjonującą w naszych systemach kontroli dostępu, jest przyłożenie karty zbliżeniowej do czytnika. Projektując rozwiązanie dla Klientów nie kierujemy się statystyką. To istotne, aby działanie systemu było skuteczne. Dlatego tak ważna jest dla nas odpowiedź na pytanie jaki stopień zabezpieczenia jest istotny w miejscu, które ma zostać objęte kontrolą dostępu. Staramy się wytłumaczyć przyszłemu użytkownikowi systemu KD, że kod PIN to technologia zapewniająca najprostsze i najłatwiejsze do złamania zabezpieczanie. Pracownicy mogą przekazać sobie ciąg cyfr i przechytrzyć nadane uprawnienia. Karta zbliżeniowa jest pewniejszym wyborem, natomiast wciąż istnieje możliwość podania karty osobie nieuprawnionej. Niemal stuprocentową pewność daje zastosowanie rozwiązania KD, opartego o czytniki biometryczne. Wykorzystanie indywidualnych cech biometrycznych takich jak odcisk palca czy rozpoznawanie twarzy, najlepiej sprawdza się w miejscach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa. 

JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

jeszcze więcej możliwości

Projektanci systemów biosys w swoich działaniach stawiają na kreatywność. Dlatego też nasza propozycja systemu kontroli dostępu nie zamyka się na wymienione powyżej metody weryfikacji.  Oferujemy połączenie różnych technologii kontroli. Nie widzimy problemu w skonfigurowaniu systemu, aby funkcjonował w oparciu o weryfikację  kodem PIN  i odciskiem palca, kartą zbliżeniową i ciągiem znaków udostępnionych pracownikowi, geometrią twarzy i kartą zbliżeniową.  Możliwości jest naprawdę wiele.  


ZABEZPIECZ TO, CO DLA CIEBIE CENNE

Zabezpiecz, co dla Ciebie ważne

System kontroli dostępu to narzędzie, które nie tylko pozwoli weryfikować dostęp pracowników do określonej strefy, ale również ograniczy wejścia osób nieupoważnionych na teren objęty szczególną ochroną. Wiemy, że zastosowanie kontroli dostępu do poszczególnych pomieszczeń lub obszarów w firmie to jeden z najważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstw, pragnących chronić własność intelektualną oraz technologiczne osiągnięcia.

W odpowiedzi na Twoje potrzeby proponujemy innowacyjny system KD, którego głównym celem jest wykrycie nieupoważnionych prób wejścia na teren objęty zabezpieczeniem.


UPRAWNIENIA DOSTĘPU

uprawnienia dostępu

W ramach nadania uprawnień dajemy Ci możliwość konfiguracji stref dostępu oraz zdefiniowanie przedziałów czasowych, w których pracownicy mają szansę wejścia  do pomieszczeń. Często słyszymy od naszych Klientów, że oczekują oni rozwiązania, które pozwoli im ograniczyć ruch pracowników w obrębie siedziby firmy poza godzinami wykonywania czynności służbowych. System kontroli dostępu stworzony przez specjalistów biosys pozwala na nadanie uprawnień do wejścia na teren przedsiębiorstwa jedynie w wyznaczonych godzinach. Dodatkowo prerogatywy mogą zostać przypisane indywidualnie do pracownika. Dajemy pełną dowolność w sposobie przydziału uprawnień. Nie ma problemu, aby zezwolić konkretnej osobie na przebywanie w firmie przez całą dobę. Jeżeli uważasz, że pracownicy biurowi powinni mieć możliwość swobodnego poruszania się po obiekcie do godzin wieczornych, możesz nadać takie uprawnienia całej grupie. Pracownicy produkcyjny po skończonej pracy mogą mieć godzinę na opuszczenie budynku. Wszystko jest w zasięgu Twoich możliwości! Chcemy, aby system KD był w pełni dostosowany do funkcjonowania Twojej firmy.


SYSTEM, KTÓRY MYŚLI ZA CIEBIE

system, który myśli za Ciebie

Uprawnienia dostępu mogą być związane z grafikami czasu pracy. Nie oznacza to jednak, że każda zmiana schematu to konieczność nadawania nowych uprawnień. Ważną cechą system kontroli dostępu, jest tryb automatycznej konfiguracji uprawnień. Oznacza to zintegrowanie z grafikami czasu pracy. Mechanizm ten, znacznie upraszcza nadawanie prerogatyw pracownikom. System KD stale monitoruje, czy pracownik ma rozpisany grafik na konkretny dzień i w zależności od godzin pracy tworzy harmonogram dostępu. Konieczność ciągłego nadzoru ze strony operatora systemu nie jest wymagana. System KD automatycznie zapewnia skuteczną oraz szczelną obronę obiektu. Pracownik może wejść na teren firmy tylko w dni pracujące w godzinach, w których wykonuje swoje obowiązki.


MOŻESZ JESZCZE WIĘCEJ – TWORZENIE INDYWIDUALNYCH SCENARIUSZY

tworzenie indywidualnych scenariuszy

Indywidualny scenariusz działania systemu kontroli dostępu to nic innego, jak ustalenie ścieżki poruszania się po siedzibie firmy, bądź zakładzie produkcyjnym. Takie rozwiązanie sprawdza się w sytuacji gdy oczekujemy, że osoba wchodząca na teren budynku wykona konkretne czynności, bez błądzenia po obiekcie. Funkcjonalność ta idealnie sprawdzi się w sytuacji przyjęcia gościa w firmie. Osoba wchodząca na teren przedsiębiorstwa odbiera przepustkę na recepcji i zostaje poinformowana, iż ma 5 minut, aby przejść do kolejnego budynku, w którym znajduje się sala konferencyjna. Drzwi do drugiego biurowca otworzą się tylko wtedy, kiedy w odpowiednim czasie przyłoży otrzymaną od recepcjonistki kartę.

Scenariusz dostępowy może także ograniczyć pracownikowi dostęp do "strefy czystej", dopóki nie dopełni wszelkich niezbędnych czynności, czego przykładem może być odkażenie obuwia. W takiej sytuacji po zarejestrowaniu przez pracownika obecności na wejściu głównym, system KD w automatyczny sposób nadaje uprawnienia do wybranej strefy np. szatni i pomieszczenia socjalnego. Dopiero gdy pracownik zmieni ubranie na uniform roboczy oraz zarejestruje ten fakt wychodząc z szatni, system kontroli dostępu rozpisze uprawnienia na następną strefę – obszar "brudnej produkcji".

Dzięki gromadzeniu informacji na temat zdarzeń i czasu, w którym ktoś wszedł do pomieszczenia, mamy możliwość obserwacji dróg przepływu osób po całym ternie oraz określenia godzin przebywania pracowników w konkretnym miejscu. Te cechy systemu to także narzędzie pozwalające tworzyć listy ewakuacyjne.


KONTROLA DOSTĘPU A WIEDZA O TYM, KTO DOKONUJE REJESTRACJI

KD a wiedza, kto dokonuje rejestracji

Chcemy przekonać Cię, że system kontroli dostępu to o wiele więcej niż kontrola wejścia i wyjścia z budynku, bądź określonego obszaru. Możliwości naszego produktu KD są ogromne i wciąż są rozwijane, ponieważ pragnąc satysfakcji naszych Klientów prowadzimy dialog, którego rezultatem są wciąż nowe funkcjonalności.

Jeżeli masz przekonanie, że w Twojej firmie na recepcji, bądź w stróżówce, niezbędne jest narzędzie do ciągłego monitorowania przepływu osób, chcemy zaproponować Ci nasze rozwiązanie. Monitor On-Line to cecha systemu pozwalająca monitorować na bieżąco stan drzwi w trybie online oraz weryfikować pracowników dokonujących rejestracji.

Panel monitorujący stan drzwi zaprezentuje Ci informacje o tym,  które przejście jest zamknięte, otwarte, a gdzie jest brak połączenia. Monitor usytuowany w recepcji będzie wyświetlał zdjęcie oraz dane pracownika dokonującego weryfikacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby próbującej wejść na terem objęty kontrolą. 

Określ swoje potrzeby

Alarm - naruszenie strefy KD

Zależy Ci na otrzymywaniu alertów informujących o naruszeniu stref bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym otwarciu drzwi.

monitoring stref KD

Chciałbyś wiedzieć kto i w jakich godzinach wchodzi i wychodzi z biura.

kłódka symbolizująca zamkniętą strefę KD

Oczekujesz że system nie wpuści na teren firmy osoby, która nie jest pracownikiem lub nie powinna w danym czasie przebywać w budynku.

spersonalizowane raporty KD

Chciałbyś otrzymywać spersonalizowane raporty oraz obsługiwać program na wielu stanowiskach komputerowych.

integracja RCP z KD

Zależy Ci na zintegrowaniu systemu Kontroli dostępu
z programem do Rejestracji Czasu Pracy.

Sprawdź ile możesz zyskać

wejscie wyjscieKD

Nowoczesne zabezpieczenie wyjścia i wejścia do firmy

odcisk palca

Weryfikacja pracownika na podstawie: karty zbliżeniowej albo odcisku palca

3

Nadawanie uprawnień dla poszczególnych pracowników, dostęp do wybranych pomieszczeń, dostęp w określonych godzinach i dniach

4

Wiadomość sms z informacja o odbiciach pracownika, błędnej weryfikacji, wyważeniu drzwi, alarmie pożarowym

5

Integracja z systemem alarmowym, z kamerami w ramach foto-rejestracji

6

Obsługa gości w firmie, ewidencja wydawanych przepustek

7

Eliminacja kluczy bądź dokładna ewidencja kluczy wydawanych pracownikom

8

Identyfikacja dalekiego zasięgu bez udziału pracownika, technologia UHF

9

Wiedza kto próbował otworzyć drzwi po godzinach pracy oraz ile razy w ciągu dnia pracownik opuszczał biuro oraz na jak długo

10

Integracja z systemem pożarowym, generowanie listy ewakuacyjnej, ewidencja punktów zbornych, interaktywnamapa obiektu

11

Zabezpieczenie przejścia za pomocą kołowrotów oraz wirtualnego przejścia KD np. dla wózków widłowych

Skontaktuj się z nami
System dostępowy

Zaplanuj rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb

Dowiedz się jak możemy pomóc Twojej firmie

(12) 378 95 37
Kontakt