Biosys Facebook Pixel

Jak sprawdzić elektroniczne zwolnienie lekarskie pracownika?

Przydatne narzędzie do obsługi zwolnień chorobowych w Etatomierzu

Piątek, 22 kwietnia 2022

Import plików e-ZLA w ramach systemu Rejestracji Czasu Pracy

laptop-kobieta-praca-zdalna.png

W ostatnim czasie na naszym blogu królował temat rejestracji oraz rozliczania pracy zdalnej. 

Omówiliśmy samo pojęcie pracy zdalnej oraz ewidencjonowanie obecności w tym trybie wykonywania obowiązków. 

O czym będziemy mówić dzisiaj:

  •  jak obsługiwać pliki e-ZLA w systemie rejestracji czasu pracy 
  • czy import elektronicznych zwolnień lekarskich to coś skomplikowanego 
  • jak dostosować moduł importu plików, aby praca z narzędziem była satysfakcjonująca

Elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawione podczas pracy zdalnej

praca-zdalna-laptop-kobieta.png

Zwolnienia chorobowe w formie plików e-ZLA wystawiane są przez lekarzy już od czterech lat. W naszym systemie funkcjonalność wspierająca pobieranie i oznaczanie absencji została wprowadzona niemal od razu. Narzędzie zwane Importerem plików e-ZLA sprawdzi się świetnie także w podczas pracy zdalnej.

Jak może wyglądać proces importu elektronicznych zwolnień lekarskich wystawionych w trakcie pracy zdalnej?

  • Dokument wystawiony przez lekarza pojawia się na platformie ZUS PUE
  • Operator systemu pobiera pliki e-ZLA
  • Następnie importuje absencje do systemu RCP Etatomierz
  • Dane zaczytane do systemu podlegają weryfikacji 
  • W sytuacji gdy nie ma żadnych zastrzeżeń aplikacja aktualizuje informacje

Dlaczego narzędzie do importu plików e-ZLA w aplikacji RCP Etatomierz jest pomocne?

laptop-praca-zdalna-kobieta.png

Głównym celem było stworzenie rozwiązania, które przyśpieszy proces wprowadzania absencji do systemu RCP. Importer elektronicznych zwolnień lekarskich w pełni spełnia założone cele. Dodatkowo operator może skorzystać z opcji automatyzacji, a wtedy ryzyko pomyłek jest mocno ograniczone. System Rejestracji Czasu Pracy Etatomierz, gdy wykryje nieprawidłowość roześle powiadomienie oraz wskaże w którym miejscu konieczne jest uzupełnienie danych.

Co jest zadaniem operatora, a co system RCP wykona samodzielnie?

Rolą operatora jest eksport pliku z platformy rządowej (ZUS PUE) oraz zaimportowanie go do aplikacji Etatomierz. Przydatną funkcją jest możliwość nadania różnych uprawnień poszczególnym pracownikom. Istniej także opcja ukrycia ikony tego narzędzia dla operatorów, którzy nie mają potrzeby korzystania z niej.

System RCP natomiast rozpisze absencje. Poinformuje o ewentualnych nieprawidłowościach. Zaktualizuje dane pracownika w aplikacji RCP oraz na Platformie WEB-Pracownik.

Jak sprawdzić zaimportowane zwolnienia elektroniczne?

biurko-laptop-kobieta.png

Tak jak już wspominaliśmy, po zaczynaniu plików e-ZLA do systemu, zostaną zaktualizowane wszystkie informacje dotyczące absencji. W jaki sposób operator zobaczy zaimportowane dane?

Aplikacja RCP oznaczy kolorem nieobecności załączone automatycznie. Operator dostanie szanse utworzenia notatki, która będzie widoczna w systemie.  

Zachęcamy do lektury artykułów opisujących szerzej rozwiązania proponowane przez BioSys. Piszemy o narzędziach pomocnych w rozliczaniu pracy w trybie zdalnym oraz imporcie plików e-ZLA.  

Jeżeli temat obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich zainteresował Ciebie, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.


Zobacz inne