Biosys Facebook Pixel

Praca zdalna a ewidencja czasu pracy

System Etatomierz a praca zdalna

Kontrola czasu pracy zdalnej

Obowiązki zawodowe wykonywane w domu

System Etatomierz daje możliwość Rejestracji Czasu Pracy również dla użytkowników wykonujących
obowiązki poza biurem. Produkt rozszerzający działanie systemu - Platforma WEB-Pracownik - to narzędzie całkowicie zmieniające sposób rejestrowania obecności w pracy. Jest to intuicyjny i funkcjonalny moduł, stanowiący alternatywę
dla tradycyjnych metod rejestrowania czasu pracy.

zdalna rejestracja czasu pracy z domu

Zdalna rejestracja zdarzeń - czego potrzebujesz?

zegar czas

System RCP
Nowoczesny System Rejestracji Czasu Pracy pozwoli Ci zyskać bieżące informacje o godzinach spędzonych w biurze, wygenerować różnorodne raporty oraz w pełni rozliczyć czas pracy.

logo-online-platforma.png

Platforma WEB-Pracownik
Platforma rozwijająca aplikację RCP pozwoli na zdalną rejestrację czasu pracy, obsługę e-wniosków urlopowych oraz komunikację
z przełożonym.

Skontaktuj się z nami

Jak wygląda zdalna rejestracja zdarzeń RCP?

Pracownik, pracując zdalnie w domu, loguje się na swoje indywidualne konto i rejestruje rozpoczęcie czynności służbowych.
Może zaznaczyć dowolne zdarzenie (np. status praca start, praca koniec, urlop,
delegacje, przerwy, wyjścia w czasie prac i inne).

komputery-zegar-trybik-postac.png

Zdalna Rejestracja Czasu Pracy - różne sposoby weryfikacji dla grup pracowników

Nie zawsze rejestracja obecności wygląda tak samo w całym przedsiębiorstwie.
Zdarza się, że panują różne zasady w poszczególnych działach. Przykładowo pracownicy administracji
zobligowani są do odbicia na rejestratorze czasu pracy po przybyciu do biura, nie muszą rejestrować przerw ani końca pracy.
Natomiast specjaliści, których godziny obecności w firmie są zmienne, mają obowiązek zgłaszania
przerw oraz początku i zakończenia pracy. Dokładnie identyczne reguły mogą obowiązywać w pracy zdalnej.

W zależności od decyzji operatora:

Weryfikacja zaczytanych informacji

wniosek pracownika o rejestrację
zdarzenia zostanie przyjęty
automatycznie lub będzie wymagał
zatwierdzenia

Oszczędność czasu.png

pracownik zarejestruje tylko
początek pracy i na tej
podstawie system obliczy normę
godzinową

Ocena pracowników.png

pracownik będzie zobowiązany do
rejestracji początku, końca
pracy oraz przerw

Komunikacja między przełożonym a pracownikiem

Jakie są możliwości?

Notatka do wniosku o rejestrację zdarzenia

W notatce, która trafia do Kierownika, pracownik może zamieścić informacje o tym, nad czym
pracował w ciągu dnia. Nadawca może także uprzedzić przełożonego, że w najbliższym czasie planuje urlop. Tego typu komunikaty mają mniej oficjalną formę, a ich treść zależy od autora.

Dowiedz się więcej

Notatka do wniosku o rejestrację zdarzenia

Wniosek kadrowy

Wniosek kadrowy może zawierać zdefiniowaną przez Kierownika ankietę. Pracownik, aby zarejestrować wniosek musi odpowiedzieć na pytania zadane przez operatora. Informacje mogą dotyczyć postępu prac nad ważnym projektem. Wniosek kadrowy jest widoczny dla Kierownika oraz Zarządu. Pracownik poprzez ten typ wniosku może również zgłosić problemy ze sprzętem oraz prośbę o wydanie nowego.

Dowiedz się więcej

wniosek kardowy na ekranie komputera

E-wnioski urlopowe w systemie Rejestracji Czasu Pracy

Podobnie jak w przypadku rejestracji zdarzeń, pracownik kwestie związane z dniami wolnymi może
załatwić zdalnie. Po odpowiedniej konfiguracji systemu pracownik ma dostęp on-line do osobistego panelu.

system rejestracji czasu pracy – E- wnioski urlopowe

Obsługa wniosków urlopowych w pracy zdalnej

laptop PC

Pracownik, który chce zgłosić dzień wolny, loguje się na indywidualne konto, a następnie przesyła wniosek do przełożonego. Jeżeli chce przekazać Kierownikowi dodatkowe informacje, załącza notatkę.

Alarm - naruszenie strefy KD

Osoba nadzorująca mimo natłoku obowiązków nie przeoczy nowego wniosku. Operator systemu otrzymuje notyfikację (np. e-mail), dzięki temu wie kto i kiedy zarejestrował prośbę. Po zaakceptowaniu wniosku dane natychmiast aktualizują się w systemie.

RCP uruchomienie- nowoczesnienia kadrowego ikona

Imienne konto użytkownika to także zbiór informacji. Pracownik w każdej chwili może sprawdzić, ile dni wolnych już wykorzystał, czy posiada zaległy urlop oraz ile dni pozostało do wykorzystania.

Skontaktuj się z nami

Zaplanuj rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb

Dowiedz się jak możemy pomóc Twojej firmie

(12) 378 95 37
Kontakt