Biosys Facebook Pixel

Kolejny wpis z serii Rewolucja RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy

Środa, 2 maja 2018

Obowiązki Administratora Danych Osobowych

Funkcjonalności jakimi powinien charakteryzować się program przetwarzający dane osobowe

kodeks-prawo-kola.png

W poprzednim wpisie wspominaliśmy, że przepisy RODO określają jakich procedur powinien przestrzegać  Administrator Danych Osobowych. Dzisiaj chcielibyśmy to zagadnienie nieco przybliżyć. 

Obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe są następujące:

  •  przetwarzanie zgodne z prawem:
- zapewnienie legalności przetwarzania danych;

- realizacja obowiązku informacyjnego;

- rejestrowanie czynności przetwarzania danych;

  • przechowywanie danych nie dłużej niż jest to konieczne (regulują przepisy prawa pracy);
  • wdrażanie odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych;
  • zabezpieczenie danych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą lub ich modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem oraz nieuprawnionym dostępem.

Regulacje RODO określają również jakie funkcjonalności powinien posiadać program przetwarzający dane osobowe:


Cechy programu do przetwarzania danych

W następnym wpisie z serii, opowiemy o konkretnych cechach systemu Rejestracji Czasu Pracy Etatomierz, które spełniają restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej. 


Zobacz inne