Biosys Facebook Pixel

Dane rejestrowe firmy BioSys

Dane korespondencyjne i dane do faktury

Dane rejestrowe

BioSys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, osiedle Na Stawach 6/24 (34-200 Sucha Beskidzka), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000693036, NIP 5521667821 REGON 120604950, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).


Dane do faktury

BioSys Sp. z o.o. 
os. Na Stawach 6/24
34-200 Sucha Beskidzka
NIP: 5521667821 


Dane korespondencyjne

BioSys Sp. z o.o.
ul. Friedleina 4-6/131
30-009 Kraków