Biosys Facebook Pixel

Ewidencja czasu pracy pracowników

Systemy RCP

Rejestracja i rozliczanie czasu pracy

Stwórz innowacyjne centrum zarządzania firmą

Nowoczesny system RCP to zdecydowanie więcej niż ewidencja czasu pracy. Etatomierz jest aplikacją, która opracuje dla Ciebie raporty według Twoich założeń. Zaplanujesz pracę Twoich pracowników, korzystając z innowacyjnych narzędzi do kreowania grafików. Rozliczysz czas pracy zgodnie z formułą obowiązującą w Twojej firmie. Aplikacja poinformuje o błędnie rozpisanym grafiku. System Rejestracji Czasu Pracy wesprze Cię w najważniejszych obszarach zarządzania kadrą, a moduły dodatkowe uczynią rozwiązanie idealnie dopasowanym do stylu Twojej pracy.
System rozliczania czasu pracy możesz połączyć z systemami wspierającymi bezpieczeństwo w firmie oraz rozbudować o moduły dodatkowe. Jeżeli szukasz rozwiązania dla pracowników wykonujących obowiązki poza biurem, oferujemy mobilną wersję systemu RCP. Jesteśmy firmą specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu systemów Rejestracji Czasu Pracy. Wierzymy, że nasze rozwiązania są w stanie rozliczyć czas pracy w każdym wariancie.

System RCP Etatomierz to rozwiązanie, które możesz zaprojektować według potrzeb

Poniżej prezentujemy infografikę. Pokazuje ona w skrócie możliwości systemu rejestracji czasu pracy BioSys. W dalszej części znajdziesz krótki opis zagadnień, szerzej opisanych w artykule.

System RCP-rozliczanie, wnioski urlopowe

System RCP-lista przedmiotów, różne metody rejestracji

Spójrz, czego dowiesz się na temat systemu Rejestracji Czasu Pracy

System RCP dla kazdego biznesu.png

System RCP dla każdego biznesu. Etatomierz to aplikacja dostępna w kilku wariantach. Świetnie sprawdzi się w małej firmie oraz dużym przedsiębiorstwie. Oferujemy także mobilne wersje systemu Rejestracji Czasu Pracy.

RCP to dwa elementy.png

Rejestracja Czasu Pracy to zazwyczaj dwa podstawowe elementy. Oprogramowanie Etatomierz i rejestrator czasu pracy to duet idealny. W jaki sposób połączysz obie części zależy od Ciebie – możliwości jest wiele.

Sposoby rejestracji.png

W jaki sposób rejestrować czas pracy? Opowiemy o poszczególnych rozwiązaniach, abyś mógł wybrać najbardziej odpowiednie dla swojej firmy.

Automatyzacja.png

Więcej niż Rejestracja Czasu Pracy. System Etatomierz nie tylko poinformuje o obecności w biurze, ale również rozliczy czas pracy. Także dla specjalnych systemów pracy np. dla „matki karmiącej” i „osoby niepełnosprawnej”.

Centrum dowodzenia.png

Rozbuduj swój system RCP – stwórz centrum dowodzenia kadrami. Szersza automatyzacja? E-wnioski urlopowe? Foto-rejestracja? Elektroniczna ewidencja przedmiotów? Czego potrzebujesz, aby usprawnić codzienną pracę?

Skontaktuj się z nami

Jak działa System Rejestracji Czasu Pracy?

System RCP dla każdej firmy

Mały i średni biznes

Każda firma, która zatrudnia pracowników, musi zmierzyć się z rejestrowaniem oraz rozliczaniem czasu pracy. Nie ma idealnego rozwiązania, które sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie. Dlatego stworzyliśmy System Rejestracji Czasu Pracy dostosowany do potrzeb Klienta. Proponujemy tylko to, co jest naprawdę potrzebne. Pomimo, że wdrożenie przemyślanych systemów jest trudniejsze i wymaga więcej czasu, wierzymy, że warto to robić.

Jeden system RCP, mnóstwo korzyści - również dla mniejszych firm

Aktualizacja informacji w aplikacji

wiele raportów

Automatyzacja.png

szeroka automatyzacja

Moduł wypożyczenia - od kiedy sprzęt jest wypożyczony

narzędzia do rozpisywania grafików

odcisk palca

różnorodne metody rejestracji

Raportowanie w systemie RCP

Rejestracja Czasu Pracy to także rozbudowany moduł raportowania. Przykładowo nasz system RCP stworzy dla Ciebie zestawienie w formie Karty Ewidencji Czasu Pracy, wizualnie dopasowane do wymagań Kodeksu Pracy. Aplikacja przedstawi rozliczenie niedoczasów i godzin nadliczbowych (50% i 100%), pracy w godzinach nocnych, nieobecności z powodu choroby i innych rodzajów absencji. Narzędzie "Kreator raportu" pozwoli operatorowi zmienić układ oraz nazwę kolumn, aby potrzebne dane były lepiej widoczne. W systemie RCP funkcjonują także kolory wyróżniające konkretne zdarzenia np. nieobecność lub spóźnienie. Każdy wygenerowany raport można eksportować do plików PDF, XLS itp.

Dowiedz się więcej

raportowanie.png

Automatyzacja w systemie Rejestracji Czasu Pracy

Projektując rozwiązanie dla małego i średniego biznesu, skupiliśmy się przede wszystkim na automatyzacji. Serwis automatyzacji pozwoli pobrać zarejestrowane zdarzenia z rejestratora, zwolnić pamięć urządzenia oraz zaimportować listę świąt z serwera BioSys. System Rejestracji Czasu Pracy samoczynnie wyliczy dane oraz wskaże ludzkie pomyłki. Etatomierz oznaczy kolorem błędne odbicia, brak zdarzenia w danym dniu oraz przekroczenie limitu godzin w grafiku pracownika. Aplikacja sprawnie i szybko rozliczy czas pracy, bez względu na to, jaki okres rozliczeniowy funkcjonuje w Twojej firmie.

Dowiedz się więcej

automatyczne raportowanie.png

Planowanie czasu pracy

W systemie RCP dostępna jest cała gama narzędzi wspierających proces planowania czasu pracy. Możesz rozpisać godziny pracy dla każdego pracownika indywidualnie lub dla całej grupy. Stworzysz grafik tradycyjny, uwzględniający stałe ramy czasowe przyjścia i wyjścia z biura. System RCP posiada również opcję "Auto-Grafiku", która pozwala aktywować przypisany pracownikowi grafik, w zależności od godziny przybycia do pracy. Zdarzenie zarejestrowane o 7.30 aktywuje harmonogram 7.30-15.30. Grafik możesz rozpisać na dowolny zakres czasu, również na cały okres rozliczeniowy. Obawiasz się pomyłek? Niepotrzebnie, system RCP oznaczy niekompletny grafik i poinformuje o błędach. Co ważne wszystko odbywa się w ramach aplikacji, ograniczasz papierową dokumentację wspierając porządek w biurze oraz środowisko. System Rejestracji Czasu Pracy pozwala na eksport grafiku do pliku PDF, excel lub innych i wysłania pracownikowi e-mailem.

Dowiedz się więcej

planowanie czasu pracy.png

Metody rejestracji zdarzeń - rejestratory RCP

System Rejestracji Czasu Pracy Etatomierz automatycznie pobierze zdarzenia z terminali, zwolni ich pamięć i synchronizuje czas zegara. Aplikacja rozpozna, które odbicie na rejestratorze odpowiada konkretnemu zdarzeniu. Nawet jeżeli pracownik dokona rejestracji kilka razy w ciągu dnia, system określi i odpowiednio przyporządkuje czynność. Zastanawiasz się jaki czytnik RCP będzie najlepszy dla Twojej firmy? Posiadamy obszerny katalog produktów wykorzystujących różne metody rejestracji, zarówno do ewidencji czasu pracy jak i kontroli dostępu.
Zobacz w jaki sposób nasza aplikacja do kontroli czasu pracy może funkcjonować w małym lub średnim biznesie.

Dowiedz się więcej

rejestratory rcp.png

Zaawansowane rozwiązania RCP

Im większa liczba pracowników, tym większe wymagania stawiane systemowi Rejestracji Czasu Pracy. Z uwagą wysłuchaliśmy sugestii naszych Klientów i wdrożyliśmy w życie ich pomysły. W naszej ofercie znajdziesz system RCP w najbardziej zaawansowanej wersji na rynku. Rozwiązania przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw to narzędzia pozwalające monitorować limit urlopu na dany rok, szczegółowe i różnorodne raporty oraz alerty informujące o niezgodności z przepisami Kodeksu Pracy. Dodatkowo dostępny jest zbiór narzędzi do rozpisywania cyklicznych (zautomatyzowanych) grafików. System RCP dla dużych firm to możliwość tworzenia różnych okresów rozliczeniowych, sumowania oraz rozliczania godzin nadliczbowych (również z opcją automatyzacji). Najwyższa wersja systemu RCP BioSys to w pełni profesjonalne centrum dowodzenia firmą, w zakresie elektronicznego rozliczania czasu pracy.

Odpowiedź na większe oczekiwania - większe możliwości systemu

laptop PC

automatyczne przetwarzanie danych

ikona 2

zaawansowany projektant grafików

zarządzanie zasobami ludzkimi

szczegółowe zestawienia, w tym raporty statystyczne

4

rozliczanie godzin nadliczbowych

Automatyczne przetwarzanie danych

Cechą systemu RCP szczególnie docenianą przez naszych Klientów jest automatyzacja. Samoczynne przetwarzanie danych pozwoli wygenerować raporty porównujące normę z czasem faktycznie przepracowanym, informujące o ilości godzin odebranych przez pracownika oraz o przekroczeniu maksymalnej liczby godzin pracy na dobę i na tydzień. Aplikacja Rejestracji Czasu Pracy rozliczy niedoczasy oraz godziny nadliczbowe, delegacje, a także każdą inną przerwę w czasie pracy (np. przerwa na papierosa). System RCP sam wyliczy dane ale to operator decyduje czy zestawienie uwzględni wszystkich pracowników, konkretny dział a może wskazaną osobę.

Dowiedz się więcej

automatyczne przetwarzanie.png
Zaawansowane grafiki czasu pracy

Różne umowy i niestandardowy czas pracy Twojej kadry to dla nowoczesnego systemu RCP żaden problem. Oferujemy szereg funkcjonalności pomocnych przy planowaniu grafików. Etatomierz pozwoli zaprojektować grafik stały lub cykliczny oraz rozpisać go na wskazany zakres czasu. Wystarczy wskazać parametry, a system sam stworzy harmonogram na kolejne miesiące, uwzględniając święta ustawowe i inne dni wolne od pracy. Operator ma możliwość wykorzystania opcji grafiku automatycznego, który aktywuje się z chwilą pojawienia się pracownika w pracy. System Rejestracji Czasu Pracy pozwala na szybkie przypisanie grafiku i automatyczne tworzenie zmian z interwałem czasowym na określone dni tygodnia. Wygenerowany harmonogram może zostać zapisany jako plik PDF lub inny i wysłany e-mailem. Jeżeli chcesz planować czas pracy swoich pracowników (dla wszystkich lub wybranej grupy) zgodnie z przepisami kodeksu pracy, system poinformuje Cię o nieprawidłowościach. Notyfikacje obejmują obszar dopuszczalnej liczby godzin pracy na dobę i na tydzień, wolnej niedzieli co najmniej raz na 4 tygodnie, wolnego dnia z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy, dobowego odpoczynku w wymiarze 11h oraz tygodniowego tj. 35h. Opcja rozliczania zgodnie z Kodeksem Pracy nie jest obowiązkowa.

Dowiedz się więcej

grafiki czasu pracy.png
Szczegółowe raporty czasu pracy

Wierzymy, że rola systemu RCP znacznie wykracza poza zapisanie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Szczegółowe raporty porównają normę z faktycznym czasem pracy, pokażą liczbę przepracowanych godzin w określonych ramach czasowych. System Rejestracji Czasu Pracy to także informacje o niedoczasach oraz godzinach nadliczbowych, czasie spędzonym w delegacji oraz aktualna lista obecności. System RCP pozwoli Ci na ewidencję przerw w czasie pracy. Chcesz wiedzieć kto jest na stanowisku w konkretnym przedziale czasowym? Raport "tarcza zegarowa" zaprezentuje listę osób przebywających na danej zmianie np. liczba pracowników w szczycie produkcyjnym lub ilość godzin nadliczbowych w wybranym przedziale czasowym. Wygenerujesz raporty informujące o pracy w godzinach nocnych dla grupy pracowników lub każdego indywidualnie. Zaawansowana wersja systemu Rejestracji Czasu Pracy posiada narzędzie zwane "Raportem norm", który informuje o naruszeniach kodeksowych np. przekroczenie maksymalnej, dopuszczalnej liczby godzin pracy na dobę oraz na tydzień (opcja nieobowiązkowa).

Dowiedz się więcej

raport rcp.png
Pełna obsługa godzin nadliczbowych

Zaawansowana wersja systemu Rejestracji Czasu Pracy pozwala na kreowanie różnych okresów rozliczeniowych oraz gromadzenie i pełne rozliczenie godzin nadliczbowych. Projektanci aplikacji stworzyli tzw. "Wielostopniową akceptację czasu nadliczbowego BioSys", która daje możliwość czas pracy poza grafikiem zaakceptować, a następnie rozdysponować. Zgodę na wykonanie obowiązków poza harmonogramem może wydać Kierownik ale system pozwala na dodatkową akceptację przez Dział Kadr. Zaakceptowane godziny nadliczbowe mogą zostać przekazane do odbioru lub wypłacone jako nadgodziny. Ilość stopni akceptacji dodatkowego czasu zależy od Ciebie, dajemy Ci możliwość wyboru z dostępnej w oprogramowaniu puli (np. jeżeli w Twojej firmie czas nadplanowy akceptuje Kierownik niższego szczebla lub Kierownik działu, a decyzje o rozdysponowaniu podejmuje Dział Kadr albo Dyrektor). Lubimy podkreślać, że nasz system RCP może działać z minimalnym udziałem operatora. Automatyzacja sprawdza się także w obszarze obsługi godzin nadliczbowych. Funkcja auto-uzupełniania niedoczasów np. spóźnień wypełni lukę z puli zatwierdzonych nadgodzin. System może również rozpisać za Ciebie nadgodziny zgodnie z szablonami dostępnymi w aplikacji. Jeżeli zależy Ci na monitorowaniu godzin nadliczbowych skorzystaj z notyfikacji systemowych informujących o możliwości przekroczenia określonego wymiaru czasu pracy. System Rejestracji Czasu Pracy BioSys to opcje rozliczania nadgodzin w dni wolne od pracy oraz ustalenia limitu nadgodzin na dzień lub tydzień.

Dowiedz się więcej

pełna obsługa godzin nadliczbowych.png

Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia systemu RCP

Automatyzacja.png

automatyczne rozliczanie czasu pracy

Grafiki.png

grafiki czasu pracy według własnych założeń

informacje o absencjach.png

informacje o absencjach, spóźnieniach, wcześniejszych wyjściach

integracje systemów.png

możliwość integracji systemu RCP z programami kadrowo płacowymi

Raporty RCP.png

raporty RCP spełniające wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy

Raporty RCP zgodne z KP.png

system RCP funkcjonujący według kodeksu pracy

Oszczędność czasu.png

oszczędność czasu i finansów

Innowacyjny system.png

modernizacja ewidencji czasu pracy

wzrost dyscypliny.png

wzrost dyscypliny w gronie pracowników

zarządzanie kadrą.png

skuteczne narzędzie do zarządzania kadrą

Ocena pracowników.png

ułatwiona ocena wydajności pracy każdego z pracowników

E-wnioski urlopowe.png

opcja obsługi e-wniosków urlopowych

Dwa podstawowe elementy systemu Rejestracji Czasu Pracy

Import do systemu Etatomierz

Aplikacja Etatomierz - nowoczesny system RCP w różnych wersjach zaawansowania, w tym opcja mobilnej ewidencji czasu pracy. Aplikacja zarejestruje oraz rozliczy czas pracy. Możliwe jest rozbudowanie systemu o moduły dodatkowe np. platformę obsługującą e-wnioski urlopowe.

RCP uruchomienie- nowoczesnienia kadrowego ikona

Czytniki RCP - biometryczne, na karty zbliżeniowe oraz wielozadaniowe terminale typu All-in-one. Dostępne urządzenia większe lub niewielkie, z klawiaturą albo ekranem dotykowym.

Skontaktuj się z nami
W jaki sposób rejestrować czas pracy?

Rejestracja Czasu Pracy dostosowana do Twoich potrzeb

Rejestratory czasu pracy - RCP

Powszechnie rejestracja czasu pracy może kojarzyć się z odbiciem na czytniku karty zbliżeniowej. Wiele firm korzysta z takiego rozwiązania, ale to nie jedyna opcja, którą możemy zaproponować. Katalog produktów hardware znajdziecie Państwo w dedykowanym artykule: Rejestrator czasu pracy. Jest to oferta rejestratorów RCP obsługujących karty zbliżeniowe różnego typu, wykorzystujących technologię biometryczną (w tym geometrię twarzy) oraz nowoczesne terminale typu All-in-one.

Karta zbliżeniowa dla systemu RCP

Tradycyjne rejestratory zbliżeniowe obsługują nie tylko karty (Unique, Mifare, HID, itd.), ale również breloki, opaski na rękę i maskowane chipy. Daje to szerokie możliwości zaprojektowania Twojego systemu RCP. Karta identyfikująca wymiarami odpowiada karcie płatniczej. Oferujemy egzemplarze bez nadruku (białe, z numerem) lub z grafiką zaproponowaną przez Klienta. Do karty zbliżeniowej warto dobrać etui chroniące identyfikator przed uszkodzeniem. W naszej ofercie posiadamy także smycze z bezpiecznym zapięciem dla pracowników produkcji.
Breloki zbliżeniowe to niewielkie urządzenia w kolorze niebieskim, które można przypiąć do kluczy.
Aby wzmocnić działanie klasycznej metody ewidencji czasu pracy, proponujemy zastosowanie foto-rejestracji. Jest to zintegrowanie czytnika czasu pracy z kamerą IP. W chwili przyłożenia karty do rejestratora, urządzenie wykonuje serię zdjęć. Takie rozwiązanie pozwala ze 100% pewnością określić, czy rejestracji czasu pracy faktycznie dokonała kontrolowana osoba.

Dowiedz się więcej

karta zbliżeniowa.png

Biometryczny system RCP

System Rejestracji Czasu Pracy zbierający dane z czytników biometrycznych to nasza kolejna propozycja. Jest to nowoczesne rozwiązanie, coraz chętniej wybierane przez przedsiębiorców. Użytkownicy mogą korzystać z identyfikacji odciskiem palca lub biometrycznym wzorcem twarzy. Co ważne czytniki biometryczne nie wykorzystują klasycznego odcisku palca a jedynie rozpoznają charakterystyczne punkty z linii papilarnych. Następnie zapis zostaje przetworzony w cyfrowy kod, na podstawie którego weryfikuje się danego użytkownika. Rejestratory Czasu Pracy wykorzystują więc nie odcisk palca, ale stworzony za pomocą algorytmu rozpoznania matematyczny odpowiednik. Użytkownik może wprowadzić do systemu klika wzorów odcisku palca. Terminale RCP tego typu wybierane są przez Klientów, którym zależy na potwierdzeniu tożsamości pracownika. Tak skonstruowany system RCP trudniej jest „oszukać”.

Dowiedz się więcej

biometryczny.png

Innowacyjne rozwiązania dla Rejestracji Czasu Pracy

Klientom, którzy oczekują czegoś więcej niż tylko zarejestrowania zdarzenia, proponujemy terminale typu All-In-One. Jest to połączenie rejestratora z tzw. info-kioskiem. Interaktywne czytniki RCP pozwalają na zaangażowanie pracownika. Użytkownik ma możliwość wnioskowania o urlop, zapoznania się z rozpisanym grafikiem, a także sprawdzenia ile dni wolny pozostało do wykorzystania. Wielozadaniowy terminal RCP wyświetli pracownikowi informację o konieczności wykonania badań okresowych oraz inne wiadomości z Działu Kadr. Użytkownik może również tworzyć notatki i wysyłać wraz z wnioskiem do przełożonego. Na temat wielozadaniowych terminali RCP pisaliśmy w osobnym artykule - Dotykowy terminal RCP - zapraszamy do lektury.

Dowiedz się więcej

innowacyjny system.png

Więcej niż Ewidencja Czasu Pracy - rozliczanie

Nasza wizja innowacyjnego systemu RCP to możliwość stworzenia centrum dowodzenia, dzięki któremu rozsądne zarządzanie czasem pracy będzie ułatwione. Etatomierz to zdecydowanie więcej niż klasyczna Rejestracja Czasu Pracy. Dzięki aplikacji sprawnie i w krótkim czasie rozliczysz przepracowane godziny.
Rozwiązanie, które wdrożysz, powinno pasować do metody administrowania kadrą w Twojej firmie. W ramach systemu RCP dajemy Ci szeroką automatyzację, różnorodne uprawnienia oraz połączenie ręcznego zarządzania z funkcjonowaniem aplikacji bez zaangażowania operatora.

Raporty RCP

System Rejestracji Czasu Pracy wygeneruje wykaz przepracowanych godzin. Operator otrzyma informację o nieobecnościach oraz porównanie normy z faktycznym czasem spędzonym w biurze. W raporcie RCP uwzględnione zostaną również nadgodziny 50% oraz 100%, praca w nocy, dodatki za prace w tym za pracę w dzień wolny, urlopy wypoczynkowe, absencje z powodu choroby, a także inne rodzaje nieobecności.

Dowiedz się więcej

raporty rcp.png

Współpraca między działami

W procesie rozliczania czasu pracy mogą brać udział nie tylko pracownicy Działu Kadr. Kierownik generuje kompletny raport RCP dla swojego zespołu. Wszelkie braki w ewidencji czasu pracy mogą zostać uzupełnione przy wsparciu Platformy WEB-Pracownik. Użytkownik loguje się na swoje konto i składa e-wniosek urlopowy lub prośbę o korektę zdarzenia(np. gdy danego dnia zapomniał odbić się na czytniku). Po zaakceptowaniu prośby przez Kierownika, system Rejestracji Czasu Pracy zaktualizuje dane. Istnieje możliwość ręcznego uzupełnienia luk w zestawieniu RCP albo ustawienia częściowej automatyzacji.Platforma WEB-Pracownik to szczególnie doceniany przez Klientów moduł dodatkowy systemu RCP, obsługujący m.in. wnioski urlopowe. Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi możliwościami tego rozwiązania.

Dowiedz się więcej

współpraca.png

Godziny nadliczbowe

System RCP daje wiele możliwości obsługi dodatkowego czasu pracy. Kierownik lub pracownik Działu Kadr na bieżąco zatwierdza godziny nadliczbowe. Aplikacja pozwala na zbiorczą akceptację na koniec miesiąca. Zaakceptowany czas nadplanowy, jest kalkulowany w ramach okresu rozliczeniowego. System RCP oferuje kilka strategii rozliczania czasu pracy: sposób manualny, automatyczny albo mieszany. Od charakteru Twojej firmy zależy, która metoda będzie odpowiednia. 

Dowiedz się więcej

godziny nadliczbowe.png

Zamknięcie miesiąca

Ostatnim krokiem w procesie rozliczania czasu pracy jest wprowadzenie do programu kadrowo-płacowego ewidencji czasu pracy każdego pracownika. Kierownicy działów po zweryfikowaniu list obecności, uzupełnieniu luk oraz rozdysponowaniu godzin nadliczbowych przekazują działania dalej. Dział Kadr po zaakceptowaniu raportów RCP otrzymanych od Kierowników, zamyka miesiąc dla całej firmy. Szerzej o procesie rozliczania czasu pracy w naszym systemie RCP piszemy w artykule Rozliczanie czasu pracy w praktyce .

Dowiedz się więcej

zamkniecie miesiąca.png

Rozszerzenia systemu Rejestracji Czasu Pracy

Moduły dodatkowe dla RCP

01

Platforma WEB-Pracownik

Moduł WEB-Pracownik to narzędzie do komunikacji z kadrą. Każdy zalogowany pracownik ma wgląd w swój raport czasu pracy i grafik z pozycji przeglądarki internetowej. Dane, które zobaczy użytkownik zależą od decyzji Kierownika. 

02

Moduł Wypożyczenia

Elektroniczna lista sprzętu pozwala szybko zlokalizować przedmiot, nawet kiedy użytkuje go spora liczba pracowników. Po więcej informacji na temat tego modułu zapraszamy do artykułu -  Nowoczesna ewidencja przedmiotów

03

Moduł FOTO-Rejestracji

Klasyczna metoda rejestracji czasu pracy może zostać rozszerzona o innowacyjny monitoring CCTV.  Rozszerzenie systemu RCP o Moduł FOTO-Rejestracji jest alternatywą dla metody biometrycznej w kwestii zabezpieczenia przed nieuczciwymi praktykami pracowników.

Dowiedz się więcej

01

Moduł Integrator

Integracja systemów to przede wszystkim oszczędność czasu. Proponujemy przyspieszenie wymiany danych pomiędzy różnymi systemami. Obszary integracji to między innymi programy kadrowo - płacowe ERP i inne.

02

Platforma WEB-Manager

Moduł WEB-Manager to element platformy webowej, dedykowany operatorom systemu. Narzędzie umożliwia wgląd w raporty czasu pracy z pozycji przeglądarki internetowe na dowolnym urządzeniu np. smartfonie lub tablecie.

03

Moduł Powiadomienia

Jest to narzędzie szczególnie doceniane w działach kadr.
Informowanie pracowników o zbliżającym się terminie
badań lekarskich i innych ważnych kwestiach nigdy nie było prostsze. System automatycznie
rozsyła powiadomienia do wskazanej grupy. Operator
wybiera adresatów wiadomości oraz czas jej
dostarczenia. Taki sposób komunikacji docenią także Kierownicy działów.

Dowiedz się więcej

Zaplanuj rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb

Dowiedz się jak możemy pomóc Twojej firmie

(12) 378 95 37
Kontakt