Biosys Facebook Pixel

TASK TIMER

Rozliczanie czasu zleceń produkcyjnych

„Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać”
P. Drucker

Task Timer - system, dzięki któremu będziesz sprawnie zarządzał

TaskTimer to system dla firm, które działają w oparciu o zlecenia produkcyjne lub indywidualne projekty.

System umożliwia rejestrację i kontrolę czasu wykonania czynności lub zadań w ramach całych zleceń: pracownik wybiera zlecenie nad którym będzie pracować, a następnie rejestruje rozpoczęcie czynności w ramach zlecenia. System pozwala na jednoczesną rejestrację zdarzeń dla wielu osób w ramach wielu zleceń. Czas rejestrowany przez pracowników system przelicza w trybie rzeczywistym: oblicza sumy częściowe dla zadań/czynności, prezentuje łączny czas realizacji dla całego zlecenia i udostępnia raporty z wykonanej pracy.

Task Timer - rozwiązanie dla firm, które potrzebują wiedzy:

czas wykonania zlecenia

Jaki czas został poświęcony przez pracowników na powierzone im zadania

wydajność pracowników

Jak prezentuje się wydajność pracy poszczególnych osób

postęp zadań

Jak wygląda postęp w realizacji aktywnych zleceń i projektów

porównanie czasu

Jakie są różnice między czasem technologicznym, a rzeczywistym (zarejestrowanym)

Task Timer - rozwiązanie najczęściej wybierane przez firmy:

firmy produkcyjne

Produkujące na indywidualne zamówienie (produkcja niskoseryjna)

firmy usługowe

Działające w oparciu o projekty

firmy logistyczne

Logistyka magazynowa, serwisy prowadzące indywidualne naprawy

miejsca powstawania kosztów

Firmy produkcyjne, którym brakuje informacji o rzeczywistym czasie trwania awarii i przestojów oraz miejscu ich wystąpienia.

POZNAJ HISTORIE NASZYCH KLIENTÓW
Produkcja jachtów

Wdrożenie systemu Task Timer u wiodącego producenta jachtów rekreacyjnych i wyczynowych.

Budowa luksusowego jachtu jest skomplikowanym procesem technologicznym. Każdy z elementów jest osobno wytwarzany a potem precyzyjnie składany przez zespół wyspecjalizowanych fachowców. 

Wdrożenie u klienta obejmowało dostosowanie funkcji systemu Task Timer do procesu technologicznego. We współpracy z osobami zarządzającymi procesem produkcji dostosowaliśmy system tak, żeby obejmował cały proces "od ogółu do szczegółu": Mierzenie i rozliczanie czasu trwania każdej czynności w cyklu produkcyjnym, analityka i raportowanie na każdym poziomie i etapie oraz integrację z systemami informatycznymi Klienta.

Dowiedz się więcej

Produkcja elementów ze stali nierdzewnej

Wdrożenie systemu Task Timer u producenta wyspecjalizowanych wyrobów ze stali nierdzewnej

Nasz klient jest wiodącym na rynku producentem wyspecjalizowanych produktów ze stali nierdzewnej. Wytwarza wysokiej jakości zbiorniki i elementy mające zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.

Główną rolą wdrożenia systemu Task Timer było wsparcie aplikacji typu MES. Zadanie naszego systemu polegało na rejestrowaniu i mierzeniu czasu czynności, które były wykonywane w cyklu produkcyjnym. Z pomocą systemu Task Timer - osoby zarządzające etapami produkcji, w stosunkowo krótkim  czasie, mogły otrzymać raport ile czasu zostało przeznaczone na realizację czynności przy wykonaniu niestandardowych zamówień. Pozwoliło to na lepszą kalkulację kosztów wykonania zleceń o zbliżonych cechach przy kolejnych zamówieniach.


Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy o tym jak możemy dopasować system Task Timer do Twojego biznesu.

tel: 12 378 95 37 | email: biuro@biosys.pl

SPRAWDŹ KORZYŚCI WDROŻENIA SYSTEMU TASK TIMER
Informacje z systemu Task Timer to:
Designed by Freepik - manager icon

Aktualna wiedza o otwartych zleceniach (bezpośrednio z produkcji)

Designed by Freepik - growth icon

Kontrola kosztów (oszczędność czasu i pieniędzy)

Designed by Freepik - trends icon

Optymalizacja procesów związanych z produkcją (ocena wydajności pracy)

powered by www.freepik.com - job description

Raporty i analityka - łatwy dostęp do danych archiwalnych ułatwiających wycenę podobnych zleceń

01

kontrola stanu zleceń:

 1. Informacje na temat rzeczywistego czasu poświęcanego na wykonanie produktu/zlecenia/czynności.
 2. Dane dostępne na "żywo".
 3. Zawsze aktualna lista prowadzonych działań.
 4. Realna ocena efektywności etapów produkcyjnych.
 5. Analityka ilościowa w powiązaniu z realnym czasem dla zlecenia/produktu/czynności (np. ile produktów zostało przygotowanych w określonym czasie)
 6. Możliwość oceny pracowników wykonujących podobne czynności/pracujących na tych samych stanowiskach
 7. Możliwość rejestracji zdarzeń specjalnych: awaria, przestoje produkcyjne, zdarzenia losowe itp.

02

kontrola kosztów:

 1. Porównanie czasu technologicznego z rzeczywistym. Bazując na nowych danych – ponowna kalkulacja kosztów przedsiębiorstwa.
 2. Identyfikacja obszarów szczególnie czasochłonnych. Analiza etapów produkcji pod kątem kosztów.
 3. Redukcja prac administracyjnych - system zbierze konieczne dane.
 4. Integracja i automatyzacja - skrócenie czasu przygotowania i realizacji zleceń
 5. System pracy na terminali lub stacji PC Klienta – niski koszt uruchomienia inwestycji.
 6. Łatwy i wygodny proces logowania i obsługi - minimalizacja kosztu szkolenia załogi.

03

optymalizacja procesów

 1. Elektroniczna ewidencja zleceń - eliminacja dokumentacji papierowej.
 2. Ogromna baza danych nt. czasu wykorzystywanego na produkcji. Łatwy dostęp do archiwalnych danych.
 3. Możliwość integracji z programem zewnętrznym typu ERP czy MES.
 4. Możliwość ewidencji danych i wymiany z systemami informatycznymi wewnątrz firmy.
 5. Raportowanie - w oparciu o występujące w systemie dane ( najczęściej pracownik, zlecenie, czynność ) możemy - z wykorzystaniem tabeli przestawnej, przygotować dowolny raport.

Dowiedz się więcej

REJESTRUJ, MIERZ I ANALIZUJ
Task Timer - twórz wskaźniki KRI i KPI.

System umożliwia rejestrację danych, które mogą być wykorzystane przy opracowywaniu niektórych Wskaźników Rezultatu (RI) oraz Wskaźników Efektywności (PI), a w efekcie Kluczowych Wskaźników Rezultatu (KRI) oraz Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI). Poniżej przedstawiamy przykładowe obszary, które mogą wykorzystywać dane gromadzone w ramach systemu Task Timer.W praktyce system rejestracji czasu zleceń poprzez dostarczenie rzeczywistych i rzetelnych danych jest elementem umożliwiającym urealnienie opracowań następujących KPI:

➤ Czas realizacji procesu produkcyjnego (Lead Time)
➤ Efektywność czasu pracy (ECP)
➤ Czas utracony w wyniku awarii, przestojów produkcyjnych, wypadków przy pracy
➤ Efektywność Wykorzystania Maszyn (OEE)
➤ Średni czas naprawy (MTTR)

KIP-w-rozliczaniu-zadań-w-produkcji

PRACUJ NA DOWOLNYM URZĄDZENIU

Rejestracja zdarzeń z wykorzystaniem przemysłowych urządzeń POS lub stacji PC

Najczęściej wybieraną metodą rejestracji czasu zleceń w systemie jest korzystanie z przemysłowych urządzeń POS. Tego typu urządzenia stosuje się w miejscach, gdzie pracownicy nie mają swoich dedykowanych komputerów. Jest to urządzenie, które może być wykorzystywane na potrzeby rejestracji czasu pracy przy zleceniach przez wiele osób jednocześnie. Urządzenia typu POS są przystosowane do pracy w trudnych warunkach zapylenia oraz niskich/wysokich temperatur. Do systemu możemy także zalogować się ze stacji roboczej PC.

Podstawowe zalety:
- Szybki i łatwy proces logowania i rejestracji zdarzeń
- Możliwość rejestracji zdarzeń RCP i zadaniowych na jednym urządzeniu
- Duży, czytelny wyświetlacz z opisami czynności
- Szybka możliwość sprawdzenia aktualnie realizowanej czynności
- Otwarcie kolejnego zadania zamyka poprzednie bez konieczności dodatkowych działań
- Opcja auto-wylogowania przy bezczynności
- Bezproblemowa praca w "trudnych" warunkach tj. zapylenie, niskie temperatury ( dotyczy POS)
- Do pracy wymaga tylko prądu i kabla sieciowego LAN ( dotyczy POS)

Dowiedz się więcej

TaskTimer-urzadzeniePOS
WYMIENIAJ DANE POMIĘDZY SYSTEMAMI

Integracja to pełne dopasowanie do Twoich potrzeb

Integracja z systemami informatycznymi to w dzisiejszych czasach "must have" dla każdego przedsiębiorstwa. System Task Timer posiada szerokie możliwości wymiany danych z większością dostępnych na rynku programów klasy ERP. Na przestrzeni lat wielokrotnie integrowaliśmy Task Timer z aplikacjami tj. Comarch Optima, SAP, Enova365, WAPro ERP, Gratyfikant, Symfonia, TETA

Optymalizuj proces przygotowania produkcji

Żadne z wdrożonych w Twojej firmie rozwiązań nie jest przypadkowe. Ich zadaniem jest wspomagać pracę i wspierać pracownika w codziennych obowiązkach. Integracja pozwala zaczytać zlecenia wprowadzone do systemu ERP, oznacza to, że osoba pracująca na systemie zadaniowym nie musi rozpisywać ich raz jeszcze.

Dowiedz się więcej

system zadaniowy zyskaj więcej czasu
Zadbaj o spójność danych pomiędzy działami firmy

Aplikacje typu ERP, pomagają zintegrować procesy zachodzące w firmie. Tworzą ogromną bazę danych, z której mogą korzystać wszyscy. Warto połączyć istniejący potencjał z systemem wspierającym procesy produkcyjne. Informacje raz wprowadzone do głównego systemu, zostaną w niezmienionej formie zaaplikowane do systemu zadaniowego. Oznacza to pełną spójność danych i ograniczenie możliwości popełnienia błędów.

Dowiedz się więcej

system zadaniowy spójność danych
Wymiana obustronna lub jednokierunkowa

To Ty określasz na jakich zasadach będzie opierać się wymiana danych. Integrację możemy przygotować jako usługę jednokierunkową - przepływ informacji z systemów zewnętrznych do Task Timer. Proces możemy również rozszerzyć tak, by w ramach integracji z jednej strony zaczytać dane do programu zadaniowego, dokonać pomiaru czasu i obliczeń, a na koniec gotowe, wzbogacone dane przekazać zwrotnie do programów typu MES, ERP czy innych. Tego typu integracja będzie kolejnym krokiem ku jeszcze szybszemu i sprawniejszemu przepływowi danych w twojej organizacji.

Dowiedz się więcej

system zadaniowy wymiana informacji
TWÓRZ DOPASOWANE RAPORTY
KREATOR RAPORTU

Poznaj narzędzie, które wspomaga dostosowywanie raportów.

➤ Twórz raporty zgodne z Twoimi wymaganiami.
➤ Dowolnie zmieniaj układ oraz nazwę kolumn, aby dostosować widoczność danych.
➤ Generuj zestawienia w oparciu o tabele przestawną.
➤ Wykorzystuj dane przeliczane „w locie” i dopasowane do przygotowanego szablonu.

Przykładowe zestawy danych

Zadania raport

Dowiedz się więcej na temat systemu rozliczania zleceń i projektów Task Timer.

Skontaktuj się z naszym specjalistą!

(12) 378 95 37
Kontakt