Biosys Facebook Pixel

Zapoznaj się z opisem ciekawych rozwiązań

Opisujemy System rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu

logo - Zeller Plastic Sp. z o. o.

Czwartek, 28 września 2017

System Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu

Wdrożenie obejmujące połączenie systemu rejestracji czasu pracy z systemem kontroli dostępu, Zastosowaliśmy ograniczenie możliwości wejścia pracowników na teren firmy poza ich grafikiem czasu pracy.

Contractor - logo

Wtorek, 12 września 2017

System fotorejestracji pracowników

Wdrożony system, gdzie w momencie rejestracji zdarzenia (np. praca start lub praca koniec) kamera IP wykonuje serię zdjęć. Pracodawca może sprawdzić, czy pracownik użył swoją kartę RFID i był ubrany w uniform roboczy.

HCP Cegielski logo

Wtorek, 12 września 2017

System akceptacji czasu nadliczbowego

Rozliczanie ponadnormatywnego czasu pracy z wielopoziomową akceptacją przez kierowników na różnych szczeblach. Wdrożenie obejmuje również integrację z oprogramowaniem kadrowo-płacowym Kadryl.