Biosys Facebook Pixel

Nowa funkcjonalność w systemie Etatomierz.

Opcja importu pliku e-ZLA

Wtorek, 26 marca 2019

Obsługa elektronicznych zaświadczeń lekarskich (e-ZLA)

Etatomierz zmienia się na lepsze

laptop-zegar-trybik.png

Od grudnia 2018 roku lekarze posługują się zwolnieniami jedynie w formie elektronicznej. Modyfikacja przepisów ma przede wszystkim usprawnić pracę kadry medycznej, ale to także korzyści dla pracodawców.

W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów, rozszerzyliśmy działanie systemu Etatomierz. Już teraz w aplikacji funkcjonuje Importer plików e-ZLA, który pozwala operatorowi od ręki załadować nieobecności. 

Zapraszamy do lektury artykułu Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA), który wyjaśni działanie nowej funkcjonalności. Zobacz inne