Dzień z życia nowoczesnego pracownika cz. 2

Wykorzystanie Systemu RCP

Piątek, 7 października 2016

Dzień z życia nowoczesnego pracownika cz. 2

handshake zbliżenie menedżerów - uścisk dłoni

Rozliczanie przerwy od pracy

Oczywistym jest, że podczas pracy, każdemu należy się odpoczynek. W końcu bez niego, nie sposób byłoby wykonać wszystkich obowiązków na odpowiednim poziomie. W zależności od typu pracy, rozliczanie przerw powinno przebiegać inaczej. Warto także wspomnieć, że przerwy mogą być służbowe lub prywatne. Tutaj znowu pojawia się wątek nowoczesnych urządzeń. Służą one pomiarowi efektywności pracy w stosunku do długości przerw prywatnych.

Ostatnio dużo się słyszy, że system 8-godzinnej pracy w trybie od poniedziałku do piątku, jest bardzo nieszczęśliwym rozwiązaniem. Przeprowadzono eksperymentalne badania, które wykazały, że produktywność pracowników niektórych branż jest taka sama w przypadku 4-dniowego trybu pracy, po 6 godzin dziennie. Warto jednak pamiętać, że nie każdy może sobie na taki przywilej pozwolić.

O ile pozyskiwanie Klientów, czy pisanie artykułów reklamowych, może dobywać się w godzinach dowolnych, jeżeli produktywność nie spada, tak w przypadku innych zawodów, jak nauczyciel, sprzedawca w sklepie, czy lekarz, ten system się już nie sprawdzi. W przypadku usług, gdzie wymagany jest bezpośredni kontakt z Klientem, aby taki tryb pracy opłacił się właścicielowi danej firmy, musiałby on odpowiednio obciąć pensję swoich pracowników, celem zatrudnienia ich większej ilości.

Przerwy w tym przypadku także wyglądałyby inaczej, ponieważ skoro w przypadku 8-godzinnej pracy, 5 dni w tygodniu, na jednego pracownika przypada 20-minutowa przerwa, tak jeśli miałby on pracować dzień krócej oraz 2 godziny dziennie mniej, odpowiednio skrócona przerwa mogłaby nie wystarczyć do samego podgrzania obiadu, nie wspominając już o relaksie i chwilowym oderwaniu się od obowiązków.

Nadgodziny

Stosując nowoczesne urządzenia do prowadzenia ewidencji czasu pracy, możliwe jest dokładne rozliczenie nadgodzin pracownika. Wiadomo, że w wielu firmach bywają mniej lub bardziej burzliwe miesiące. Pracownik zaangażowany w rozwój danego przedsiębiorstwa, powinien być odpowiednio doceniony. W końcu na dzisiejszym rynku pracy o takie zjawisko naprawdę nie jest łatwo.

Nieobecności

Nieobecności, czyli zwolnienia lekarskie, urlopy (w tym te na żądanie), są odgórnie narzucone oraz przedstawione w umowie. W przypadku innego porozumienia, może dojść do indywidualnego rozliczania nieobecności zatrudnionego z jego pracodawcą. Ich nadmiar może stanowić podstawę do nagłego wypowiedzenia umowy.

Rozliczanie wypłaty

Dzięki systemowi, stanowiącemu połączenie między Działem Kadrowo-Płacowym, a pracownikiem (pisaliśmy o nim we wcześniejszych artykułach), możliwe jest skrupulatne i szybkie rozliczenie pracy zatrudnionego. Jego wypłata powinna być adekwatna do ustaleń zawartych w umowie. O to wszystko doskonale zadba odpowiednio dobrany System RCP.

Zakończenie pracy

Urządzenia, które pracownik włącza w momencie pojawienia się w biurze, służą także nadaniu komunikatu o zakończeniu dnia pracy. Pod koniec miesiąca wyraźnie widać, który pracownik przychodził na czas. Jest to świetne narzędzie służące polepszaniu motywacji pracowników. Jego zastosowania mogą być dowolne – w zależności od oczekiwań nowoczesnego pracodawcy.

W przypadku pytań, dotyczących naszej oferty, serdecznie zapraszamy do kontaktu.


Zobacz inne