Biosys Facebook Pixel

Czym jest motywacja do pracy?

Jakie są sposoby motywowania pracowników?

Poniedziałek, 9 sierpnia 2021

Motywacja do pracy osób zatrudnionych w firmie – jakie działania może podjąć przedsiębiorca?

motywacja-do-pracy-pracownicy-manager.png

Motywowanie pracowników to dzisiaj jeden z ważniejszych elementów zarządzania w firmie. Tego typu działania pomagają budować wartościową więź między pracownikiem, a przełożonym. Dzięki kształtowaniu postawy chęci do wykonywania obowiązków służbowych, przedsiębiorca zyskuje wyższą efektywność działań swojego zespołu. 

Motywacja w pracy – czym jest?

motywacja-w-pracy.png

W podręcznikach i publikacjach o tematyce psychologicznej, znajdziemy opis motywacji jako stanu gotowości do podjęcia konkretnego działania, na który wpływ mają zespoły procesów psychologicznych oraz fizjologicznych. W skrócie możemy powiedzieć, że motywacja do pracy jest nastawieniem jednostki do określonego wyzwania lub zadania. Wyróżniamy dwa rodzaje motywacji:

  1. Zewnętrzną
  2. Wewnętrzną

Zewnętrzna jest wtedy, gdy do podjęcia akcji popycha czynnik z zewnątrz, czego przykładem są nagrody i kary. Wewnętrzna natomiast uaktywnia w jednostce potrzebę zaspokojenia własnych potrzeb np. ciekawość, chęć rywalizacji i wykazania się. 

Motywacja w pracy – jakie są sposoby motywowania pracowników?

motywowanie-pracownikow-praca.png

Zanim pracodawca zdecyduje się świadomie wpływać na aktywność pracownika w obszarze pełnienia zawodowych obowiązków, wskazane jest zapoznanie się z celami, które konkretna osoba sobie wyznaczyła. Jak wiemy skuteczne zarządzanie to połączenie indywidualnych aspiracji pracownika, z potrzebami przedsiębiorstwa. Zatem motywacja do pracy powinna wspomagać jednostkę w realizacji jej dążeń.

Najczęściej pierwszym skojarzeniem osób zarządzających w kwestii motywacji pracownika są pieniądze. Oczywiście jest to skuteczna forma motywowania do pracy, ale nie jedyna i warto pochylić się nad innymi sposobami:

  • docenienie – zauważenie zaangażowania i wkładu pracownika w rozwój firmy jest ważnym czynnikiem. Przełożony może pochwalić pracownika na forum, podczas spotkania twarzą w twarz, ale odpowiednią formą będzie także e-mail lub inna wiadomość tekstowa.
  • współpraca – skutecznym działaniem na wzmocnienie zaangażowania w projekt będzie wspólne omawianie pomysłów i próba opracowania rozwiązań satysfakcjonujących obie strony.
  • target w granicach rozsądku – kierownik, aby skutecznie zmotywować do pracy powinien stawiać pracownikowi cele, które jest on w stanie wykonać.
  • szczerość i stworzenie pozytywnej atmosfery – motywacja do pracy może nie pojawić się, gdy pracodawca będzie składał obietnice bez pokrycia oraz nadmierną kontrolą i krytycyzmem wprowadzał nerwową atmosferę. Motywacja pozytywna przynosi zdecydowanie lepsze rezultaty. 

Motywacja do pracy pracowników, a wykorzystanie systemu rejestracji czasu pracy

motywacja-do-pracy-pracowników.png

System Rejestracji Czasu Pracy ewidencjonuje i rozlicza przepracowane godziny. Nowoczesne aplikacje rozszerzają swoje funkcjonalności do platformy komunikacyjnej między pracownikiem, a przełożonym. Dodatkowo przedsiębiorca może umożliwić użytkownikom systemu wgląd w raporty czasu pracy oraz wykaz wykorzystanych dni z przysługującej puli urlopu. Taka transparentność pozwala na budowanie i wzmacnianie wzajemnego zaufania. Relacja oparta na szczerości jest skuteczną formą motywowania do pracy.

 Motywacja w pracy – przygotowanie stanowiska

Motywacja w pracy zależy od wcześniej wymienionych czynników. Istotne jest również stworzenie właściwego miejsca pracy. Osoba zatrudniona w firmie powinna posiadać wygodne stanowisko pracy, które umożliwi jej komfortowe i efektywne wykonywanie swoich obowiązków. Aby utrzymać skupienie i wysoką motywację w pracy powinna panować względna cisza, odpowiednia temperatura. Duże znaczenie mają również oświetlenie pomieszczenia czy brak rozpraszaczy uwagi. Wymienione elementy wpłyną na zwiększenie efektywności i utrzymanie wysokiej motywacji w pracy. 


Zobacz inne