Biosys Facebook Pixel

Nowoczesny system rejestracji czasu pracy

System RCP w Twojej firmie

Poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Nowoczesny system

multirejestrator czasu pracy BS-BioT TFT-700

Rejestracja czasu pracy połączona z fotorejestracją to innowacyjny system, który pozwala na rejestrację czasu pracy z wykorzystaniem linii papilarnych lub kart zbliżeniowych. Z kolei dzięki wbudowanej kamerce umożliwia wykonanie zdjęcia pracownikowi w momencie zarejestrowania zdarzenia. Systemy oparte wyłącznie na standardowych kartach zbliżeniowych nie są w stanie zweryfikować, czy kartę rzeczywiście zarejestrował jej właściciel czy też kolega. W związku z tym, aby umożliwić pracodawcy weryfikację osób przykładających karty do czytników w systemach rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu stworzono system fotorejestracji pracowników. Jak jednak taki system działa? Otóż, w miejscu gdzie pracownicy rejestrują swoje przyjścia i wyjścia z pracy montowana jest kamera lub wykorzystywane jest urządzenie, które posiada już wbudowaną kamerę (np. BioT TFT700). Połączona jest ona z czytnikiem kart i w momencie przyłożenia karty przez pracownika rejestrowanych jest parę zdjęć. Następnie fotografie są zapisywane na twardym dysku komputera z odpowiednimi znacznikami daty i godziny oraz numeru pracownika.

Następnie aplikacja fotorejestracja pobiera listę rejestracji pracowników i łączy je z odpowiednimi zdjęciami, które zostały wykonane przez kamerę. Użytkownik takiego programu może w każdej chwili przeglądać zdjęcia wykonane podczas rejestracji dla wybranych pracowników, a następnie może je porównać z wzorcowym zdjęciem. Fotorejestracja pozwala także na sprawdzenie, czy pracownik ubrany jest w uniform(np. strój roboczy). Za pomocą terminala biometrycznego możemy również realizować funkcję kontrolera dostępu do pomieszczeń (sterowanie otwarciem zwory elektromagnetycznej lub elektrozaczepem), a także rejestrować zdarzenia przy użyciu haseł.


Zobacz inne