Biosys Facebook Pixel

Rejestr czasu pracy

metody nowoczesne kontra tradycyjne

Wtorek, 11 sierpnia 2020

Rejestracja i rozliczanie czasu pracy

dokumenty-dlugopis-pracownik-biuro-firma.png

Rejestr czasu pracy - zmiany na przestrzeni lat 

Pamiętamy jeszcze czasy, gdy obecność w pracy należało potwierdzić podpisem na liście obecności. Rejestr czasu pracy dotyczył więc godziny przyjścia do firmy oraz opuszczenia stanowiska. Tego typu rozwiązanie zapewne stanowiło wyzwanie dla Działu Kadr. Należało dbać o to, aby podpisy faktycznie były składane a we wskazanym czasie wszystko ręcznie obliczać. Zajmowało to dużo czasu i generowało niepotrzebne pomyłki.

Większość firm działających obecnie na rynku korzysta z elektronicznych form rejestrowania i rozliczania czasu pracy. 

Podstawowe funkcje elektronicznego rejestru czasu pracy 

pracownik-kadrowa-komputer-laptop.png

Każda firma zatrudniająca pracowników prowadzi rejestr czasu pracy. Jak powiedzieliśmy na wstępie, metody tradycyjne są coraz częściej wypierane przez nowoczesne systemy Rejestracji Czasu Pracy. Można by pomyśleć, że jest to rozwiązanie jedynie dla większych przedsiębiorstw. Nie jest to prawda, aplikacje RCP z powodzeniem funkcjonują także w małych biznesach.

Najważniejsze cechy elektronicznego rejestru czasu pracy dla mniejszych firm to:

 • automatyczne wyliczenie danych;
 • wychwycenie ludzkich pomyłek;
 • rozliczenie czasu pracy;
 • planowanie czasu pracy dla grupy pracowników lub indywidualnie;
 • stały dostęp do archiwalnych danych;
 • generowanie różnorodnych raportów. 

Rejestr czasu pracy dla wymagających – system RCP w dużych firmach

pracownicy-spotkanie-komputer-laptop.png

W dużych przedsiębiorstwach niezwykle ważną potrzebą jest możliwość starannego rejestrowania i przechowywania informacji dotyczących obecności pracowników w firmie. Rejestr czasu pracy obejmuje znacznie więcej niż raporty dotyczące przepracowanych godzin. 

Zaawansowana kontrola czasu pracy pozwoli operatorowi na:

 • monitorowanie wyjść w czasie pracy;
 • rozliczenie nadgodziny oraz niedoróbki;
 • generowanie szczegółowych i spersonalizowanych raportów; 
 • planowanie czasu pracy według reguł, które obowiązują w firmie; 
 • połączenie systemu z programem kadrowo-płacowym;
 • automatyczne przetwarzanie danych;  
 • ewidencjonowanie czasu pracy z uwzględnieniem przepisów kodeksu pracy. 

Coś więcej niż rejestr czasu pracy

pracownik-biuro-komputer-laptop.png 

Rejestr czasu pracy rozumiany jako zliczenie godzin przyjścia do pracy i opuszczenia biura to absolutne minimum. Wiele firm poszukując nowoczesnego systemu RCP, stawia na możliwość sprawnego rozliczenia czasu pracy. Kluczowa w tym przypadku jest kwestia dopasowania wdrożonego rozwiązania do sposobu administrowania kadrą w przedsiębiorstwie. 

W ramach systemu Etatomierz możliwe jest:

 • rozliczenie nadgodzin 50% i 100%;
 • rozliczenie delegacji i przerw;
 • nadanie różnych uprawnień poszczególnym operatorom;
 • systemowe uzupełnianie braków do obowiązującej normy (Platforma WEB-Pracownik);
 • integracja z systemem kadrowo-płacowym. 

Nowoczesny system Rejestracji Czasu Pracy to zdecydowanie więcej niż klasyczny rejestr. Operator ma możliwość generowania różnych raportów, planowania czasu pracy zgodnie z obowiązującymi w firmie regułami oraz rozbudowania produktu o moduły dodatkowe. 


Zobacz inne