Biosys Facebook Pixel

Wymiar czasu pracy w 2016 roku

Kodeks Pracy w rejestracji czasu pracy

Piątek, 20 maja 2016

Wymiar czasu pracy w 2016 roku

serpentyna czasu

Trudno nie zgodzić się z opinią, że wielu pracowników wyczekuje każdego wolnego dnia i odlicza dni do weekendu. Wszyscy mają prawo do odpoczynku, dlatego rytm pracy powinien być dostosowany do potrzeb przeciętnego zatrudnionego. Wolne dni, w tym weekendy oraz święta muszą być ujęte w systemie  rejestracji czasu pracy. W ten sposób będzie można rzetelnie określić okres przepracowany przez pracownika.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 Kodeksu Pracy, czas wykonywania obowiązków zawodowych w ciągu doby nie może przekraczać 8 godzin i przeciętnie 40 godzin w tygodniu pięciodniowym. Aby dokładnie określić wymiar czasu pracy za poszczególny okres rozliczeniowy, należy postępować według art. 130 ust. 1 Kodeksu Pracy:

  • najpierw trzeba pomnożyć przez 40 liczbę tygodni przypadających na dany okres rozliczeniowy,
  • następnie należy dodać do otrzymanej ilości liczbę dni, które pozostały do końca trwania tego okresu, przypadające od poniedziałku do piątku, dodatkowo pomnożone przez 8,
  • na końcu należy odjąć po 8 godzin za każde święto wolne od pracy, przypadające w inny dzień niż niedziela.

Ilość wolnych dni i całkowity kształt wymiaru pracy różni się w zależności od konkretnego roku kalendarzowego. Jak wiadomo, nie zawsze jest tak samo, poszczególne daty przesuwają się w czasie, a dodatkowo występują lata przestępne. Wymiar czasu pracy ustalany się z każdym okresie ma nowo. Przykładowo w 2016 roku mamy do przepracowania 2016 godzin, co stanowi 252 dni po standardowo 8 godzin dziennie. Jest to czas maksymalny, jaki przewiduje Kodeks Pracy.

Jeśli święto wolne od pracy wypadnie w dzień inny niż niedziela, należy od uwzględnionego wymiary czasu odjąć 8 godzin. Przykładowo data konkretnej uroczystości wypada w sobotę, zatem pomniejszamy okres, w którym powinniśmy wykonywać swoje obowiązki o wspomniane godziny. Tym samym powstaje nam dzień wolny, jak by to był inny termin od poniedziałku do piątku.

Podane wyliczenia obowiązują oczywiście w stosunku do osób zatrudnionych na pełny etat. Ci, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin, powinni odjąć sobie od standardowych 160 godzin miesięcznie, odpowiednią ilość. Na przykład pracujący na ½ etatu mają obowiązek wykonywać swoje zadania przez 80 godzin, natomiast ¾ to ok. 120 godzin.


Zobacz inne