Zbiór informacji o rejestracji i rozliczaniu czasu pracy

System Etatomierz

Wtorek, 24 września 2019

Kompendium wiedzy o Rejestracji Czasu Pracy - cykl artykułów

Rejestracja i metody weryfikacji pracowników

laptop lupa rejestrator postać zegar laptop etatomierz

Głównym zadaniem systemu RCP jest ułatwienie realizacji codziennych obowiązków. Aplikacja pozwoli Ci wyeliminować papierowe listy obecności i ręczne uzupełnianie danych. Nasze rozwiązania to usprawnienie oraz unowocześnienie polityki kadrowej w Twoim przedsiębiorstwie.

System Rejestracji Czasu Pracy zgromadzi, a także przechowa informacje na temat obecności pracowników w firmie. Pobierze też automatycznie zdarzenia z terminali, zwolni ich pamięć i synchronizuje czas zegara. Etatomierz wykaże, które odbicie na czytniku odpowiada konkretnemu zdarzeniu. Nawet w sytuacji, gdy pracownik dokona rejestracji parę razy w ciągu dnia, aplikacja określi i odpowiednio sklasyfikuje czynność.

W jaki sposób weryfikować obecność pracowników?

Poniżej przedstawiamy oferowane rozwiązania:

 rejestrator-karta-odcisk-palca-kamera-ekran.png

Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie Rejestracji Czasu Pracy Etatomierz? Zapraszamy do lektury artykułu Kompendium wiedzy o rozwiązaniach RCP


Zobacz inne