Biosys Facebook Pixel

Autorskie rozwiązanie - system Etatomierz

System Etatomierz i rozliczanie czasu pracy

Czwartek, 18 czerwca 2015

Etatomierz

system-rejestracji-czasu-pracy.png

Kontrolując swoich pracowników, nie zawsze zwracamy uwagę na to, jak w zasadzie wygląda ich praca. Oczywiście zadania z całą pewnością są wykonywane, jednak nie zawsze pracownik poświęca na jego wykonanie, tyle czasu ile sugeruje nam moment dostarczenia wykonanego zadania czy czas produkcji określonego elementu. Niekiedy zadanie wykonywane jest w krótszym czasie, niż nam się wydaje, a nadmiar jego wykorzystywany jest przez pracownika na sprawy niezwiązane z firmą.

Program do pomiaru czasu pracy

Lekarstwem na takie problemy jest swego rodzaju Etatomierz. Pamiętajmy, że nie liczy się jedynie czas spędzony w firmie, ale również wykonana praca, która składa się niekiedy z poszczególnych elementów. Warto zatem zaopatrzyć się w system, który pozwala na raportowanie pracy na produkcji. Jest to moduł, w którym rozliczane jest zadanie lub czynności produkcyjne. Takie rozwiązanie umożliwia rejestrację czasu pracy, który nasz pracownik poświęcił na wykonanie konkretnego zadania zleconego. Warto również zauważyć, że za pośrednictwem takiego urządzenia z powodzeniem możemy zweryfikować, jaką ilość czasu nasz pracownik poświęcił na dane zadanie. Dzięki temu będziemy w stanie ocenić jego wydajność. Jeżeli nie będzie ona zadowalająca, można pracować nad jej poprawieniem. Kolejnym istotnym faktem jest to, że możliwe jest monitorowanie postępu w realizacji aktywnych zleceń i projektów. Do tego celu wykorzystujemy oprogramowanie zadaniowe, czyli System rejestracji czynności dla ProdukcjiTime Tracking.

Wprowadzenie takiego rozwiązania daje nam wiele korzyści. Przede wszystkim możemy usprawnić nasz proces produkcji, poprzez dobre gospodarowanie czasem. Dodatkowo zwiększamy wydajność naszego pracownika. Umożliwi nam to również rozliczanie czasu pracy, przy ewentualnych premiach czy dodatkach. Dzięki kontroli jego pracy możliwa jest poprawa wyników oraz zwiększenie szybkości. Etatomierz to dobre rozwiązanie, dzięki któremu usprawnimy działanie naszej firmy.


Zobacz inne