Biosys Facebook Pixel

Systemy kontroli dostępu

Zamek na odcisk palca

Poniedziałek, 1 września 2014

System kontroli dostępu

klucz w systemach kontroli dostępu

System kontroli dostępu to zespół wzajemnie powiązanych ze sobą urządzeń elektronicznych i mechanicznych.Ten system ma na celu ograniczenie użytkownikom dostępu do pewnych sektorów. Identyfikacja za pomocą systemu kontroli zależy od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego: odcisk linii papilarnych, piloty radiowe, tagi RFID.

Jeśli chodzi o elementy zaporowe, które uniemożliwiają przedostanie się użytkownika na inne sfery obiektu będącego nadzorowanym przez system kontroli dostępu, to mogą to być: rygle, drzwi z zamkiem elektronicznym, szlabany, bramy przesuwane. Cechami takiego systemu jest kontrola obecności użytkowników, identyfikacja elektroniczna, sterowanie zaporami.

Taki system skutecznie zmniejszy koszty, poprawi bezpieczeństwo pracowników, informacji i majątku firmy, ograniczy dostęp dla osób niepowołanych, a także pozwoli na monitoring obecności poszczególnych osób w wybranych obszarach. Nowoczesne systemy kontroli dostępu występują w różnych konfiguracjach, a więc mechanizm autonomiczny, rozwiązania sieciowe, kompleksowe instalacje połączone z innymi rozwiązaniami( alarmy, monitoring, systemy przeciwpożarowe).

Dobrym rozwiązaniem będzie wdrożenie zamków na odcisk palca, czyli technologie biometryczne. Więcek możesz poczytać o naszych urządzeniach w dziale poświęconym urządzeniom kontroli dostępu.


Zobacz inne