Biosys Facebook Pixel

Wielopoziomowa akceptacja
nadliczbowego czasu pracy

Wdrożenie w firmie H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Wtorek, 12 września 2017

System akceptacji czasu nadliczbowego

Rozliczanie ponadnormatywnego czasu pracy z wielopoziomową akceptacją przez kierowników na różnych szczeblach. Wdrożenie obejmuje również integrację z oprogramowaniem kadrowo-płacowym Kadryl.

praca zespołowa

Realizacja systemu Rejestracji Czasu Pracy z rozbudowanym system akceptacji czasu nadliczbowego

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. (HCP S.A.) to firma z niemal 170-letnią tradycją, zatrudniającą pół tysiąca pracowników, oferującą urządzenia do generowania energii elektrycznej z wykorzystaniem różnego rodzaju paliw, dmuchawy promieniowe, oryginalne części zamienne, szeroki zakres produkcji kooperacyjnej, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny swoich wyrobów oraz kompleksową realizację inwestycji, uwzględniającą doradztwo, projektowanie i prace budowlane.

Wymagania postawione przez klienta wobec systemu RCP:

 • 3-stopniowa akceptacja czasu pracy (mistrz – kierownik – dyrektor)
 • integracja z programem kadrowo-placowym KADRYL
 • rejestracji siedmiu (7) rodzajów przerw w czasie pracy
 • obliczanie dodatków za pracę w określonym czasie (dni, godziny) oraz na wybranych stanowiskach.

Czego klient oczekiwał od nowego systemu?

 • pełnej kontroli czasu pracy,
 • automatyzacji procesów wymiany danych (czytniki ► Etatomierz ► Kadryl) oraz poprawnego rozliczania dodatków za pracę ponadnormatywną,
 • zwiększenia wydajności działu HR poprzez wdrożenie 3-stopniowego modelu akceptacji nadgodzin do czasu pracy.

Wynik licznych konsultacji oraz spotkań z klientem

Finalnie przedstawiliśmy propozycję systemu opartego o:

 • 7 (siedem) gniazd rejestracji,
 • 21 rejestratorów,
 • 11 licencji oprogramowania Etatomierz.

Etatomierz w wersji PRO to idealne narzędzie do tak specyficznego sposobu akceptacji czasu pracowników przez 3 osoby (szczeble), które określił klient. Wersja PRO została rozszerzona o dedykowane moduły uwzględniające specyfikę pracy u klienta. Finalnie pracownicy działu HR w systemie RCP otrzymują już w pełni zaakceptowany czas pracy. Tak przygotowane dane automatycznie trafiają do systemu Kadrowo-Płacowego KADRYL.

Dane pracowników wprowadzane są tylko w programie kadrowym i automatycznie są zaczytywane do oprogramowania RCP. Dodatkowo dla pracowników została wdrożona platforma webowa (moduł WEB-Pracownik), gdzie po zalogowaniu pracownik może sprawdzić informacje dotyczące swojego czasu pracy.

Jak przebiegało wdrożenie systemu?

Wdrożenie systemu zostało wykonane w 3 etapach, stopniowo obejmując kolejne działy firmy. Wdrożenie obejmowało: dostawę kompletnych gniazd rejestracji, instalację oprogramowania, integrację z programem KADRYL, cykl szkoleń, testy i rozruch systemu.

Całość prac została wykonana wspólnie z naszym Partnerem - firmą Infocentrum Sp. z o.o.

Czas pracy a nadgodziny – chaos czy pełna kontrola?

Czy praca poza wyznaczonym grafikiem jest już pracą w nadgodzinach?

Znaczna część zakładów pracy boryka się z problemem konieczności rozliczania czasu pracy poza wyznaczonym grafikiem (praca w godzinach nadliczbowych). Przykładowo pracownik przychodzi 15 minut wcześniej do pracy lub wychodzi 15 minut po zakończonej pracy. Czy to już są nadgodziny? Większość odpowie: to zależy. Co do zasady nadgodziny możliwe są do realizacji tylko i wyłącznie za zgodą przełożonego. System Etatomierz rozwiązuje ten problem i pozwala w pełni kontrolować czas pracy poza grafikiem. Odpowiednia konfiguracja systemu i stworzenie indywidualnego scenariusza akceptacji czasu pracy pozwala na skuteczne (przyp. autora: niski nakład pracy) rozliczania całego czasu pracy.

Czy system Etatomierz można dostosować do każdej firmy?

Tak. System Etatomierz to elastyczne rozwiązanie produkowane przez firmę BioSys. Sposoby akceptacji nadgodzin, także z obowiązkiem akceptacji przez kierowników i managerów jest możliwy do realizacji w ramach dostępnych wersji systemu. Jeżeli standardowa wersja systemu nie przewiduje scenariusza inwestora, BioSys dostosowuje system do klienta, uwzględniając jego specyfikę.

Zalety indywidualnego scenariusza rozliczania godzin nadliczbowych

Korzyści po wdrożeniu systemu Etatomierz:

 • pełna kontrola nad pracą w godzinach nadliczbowych,
 • rozłożenie odpowiedzialności za akceptację nadgodzin na kilka osób,
 • odciążenie działu HR (kadry nie muszą konsultować z kierownikami nadgodzin, gdyż sami kierownicy w systemie określają komu i kiedy przysługują nadgodziny).

Zobacz też:


Zobacz inne