Biosys Facebook Pixel

Zadaniowy system pracy

Wykorzystanie programu ewidencja czasu pracy

Czwartek, 14 maja 2015

Zadaniowy system pracy

dokument w trakcie podpisywania piórem

Rozliczanie w Systemie RCP

Istnieją zawody, w których prowadzenie elektronicznego rozliczania czasu pracy jest zarówno niemożliwe, jak i bezsensowne. Wszystko za sprawą tego, że pracownik przez cały czas przebywa poza firmą lub jego obowiązki wykraczają znacznie poza standardowy czas pracy. Jak w takim razie zaradzić ewentualnym oskarżeniom o błędne rozliczanie czasu pracy? Najlepiej skorzystać z umowy, w której nie zawieramy określonych danych dotyczących godzin pełnienia obowiązków. Takie rozwiązanie zwie się zadaniowym systemem czasu pracy.

Rozliczanie czasu pracy dla systemu zadaniowego (równoważnego)

Dla pracodawcy najistotniejsza zaletą takiego rozwiązania jest to, że jeżeli praca zlecona przez firmę jest możliwa do wykonania w ciągu 40 godzin w tygodniu, to pracodawca nie musi płacić nadgodzin. Zadaniowy czas pracy można implementować w momencie, gdy ze względu na typ pracy, organizację lub miejsce wykonywanie, nie jesteśmy w stanie zweryfikować czasu pracy naszego pracownika. Dlatego liczy się go wtedy za pomocą zadań, które pracownik ma wykonać. Oblicza się ile średnio powinno zając określone zadanie i na tej podstawie określa się czas pracy. Taki system jest wykorzystywany najczęściej w przypadku pracy przedstawicieli handlowych oraz dziennikarzy. Wszystko za sprawą tego, że dla nich pomiar czasu pracy jest bardzo trudny do realizacji. Poza tym zdanie pracownika oraz pracodawcy może różnić się w kwestii tego, co jest pracą, a co nie.

System ten jest o tyle dobry dla każdej ze stron, że niesie za sobą określone korzyści. Pracodawca nie musi przejmować się wyliczaniem godzin, które pracownik faktycznie spędził na pracy. Z kolei pracownik sam rozdysponowuje swój czas tak, aby zrealizować wszelkie powierzone mu zadania.


Zobacz inne