Biosys Facebook Pixel

Wnioski urlopowe i o wiele więcej

Platforma WEB-Pracownik - rozszerzenie systemu RCP

Nowoczesny sposób komunikacji to szybszy i efektywniejszy przepływ informacji
między przełożonym a pracownikiem.

Platforma WEB-Pracownik

Platforma WEB-Pracownik to narzędzie wspomagające codzienną pracę działu kadr oraz kierowników poszczególnych działów. Platforma, na którą użytkownik może zalogować się z pozycji przeglądarki internetowej, pełni szereg funkcji. Pracownik zalogowany na swoje konto w systemie, może złożyć wniosek urlopowy, który po zarejestrowaniu trafia bezpośrednio do Działu Kadr lub przełożonego. Nie ma konieczności drukowania dokumentu, cała operacja to kwestia minut. Dodatkowo użytkownik widzi, ile dni urlopowych ma do wykorzystania. Web-Pracownik to produkt, który świetnie sprawdza się w pracy poza siedzibą firmy. Pracownik będąc w delegacji może rejestrować rozpoczęcie i koniec pracy używając smartfona bądź tabletu. Zdalnie na dowolnym urządzeniu można również poinformować przełożonego o absencji z powodu choroby. Możliwości jest naprawdę wiele.

Cechy produktu

web pracownik cechy produktu

Możliwość składania wniosków urlopowych online z dowolnego urządzenia: komputer, telefon, tablet.

web pracownik cechy produktu

Pracownik może mieć wgląd w swój własny raport czasu pracy. To pracodawca decyduje jakie dane będą widoczne dla użytkownika.

web pracownik cechy produktu

Możliwość generowania i wysyłania notyfikacji kadrowych do określonych pracowników. Operator systemu może także stworzyć wiadomości rozsyłane cyklicznie.

web pracownik cechy produktu

Opcja rejestracji początku i końca pracy z pozycji przeglądarki internetowej.

Wnioski urlopowe

Możliwość składania z pozycji przeglądarki internetowej. Rejestrowanie i archiwizowanie wniosków w aplikacji. Ograniczenie papierowej dokumentacji.

01

Składanie wniosku o dzień wolny od pracy

Pracownik ma możliwość składania wniosków urlopowych oraz innych rodzajów absencji, z pozycji przeglądarki internetowej. Gdy chce zgłosić urlop bądź inny rodzaj absencji np. delegację, loguje się na swoje konto przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego i wypełnia krótki formularz.

02

Wysłanie wniosku do osoby decyzyjnej

Pracownik rejestruje wniosek, który natychmiast jest przekazywany do Działu Kadr lub kierownika. Wnioskodawca do podania może dołączyć notatkę lub załącznik.

03

Powiadomienie operatora o nowym wniosku

Administrator systemu otrzymuje poprzez wiadomość e-mail informację o nowym wniosku. Po zalogowaniu się do aplikacji zapoznaje się ze szczegółami, widzi kiedy wniosek został złożony, przez kogo i w jakim czasie zaplanowana jest nieobecność oraz z jakiego powodu.

Dowiedz się więcej

01

Akceptacja wniosku

Operator akceptuje wniosek pracownika bądź odrzuca. Do negatywnie rozpatrzonego wniosku, przełożony może dołączyć notatkę, która uzasadnia decyzję. 

02

Aktualizacja wymiaru urlopu

Po zaakceptowaniu wniosek zostaje zarchiwizowany a na koncie pracownika aktualizuje się wymiar urlopu.

03

Zaangażowanie pracownika

Zaletą naszego rozwiązania jest fakt, iż platforma WEB-Pracownik poprzez zaangażowanie innych pracowników odciąża pracę działu kadr.  Pracownik może wnioskować o korektę zarejestrowanego zdarzenia oraz zmianę grafiku. Wszystkie operacje są widoczne w systemie. Nie ma bałaganu w dokumentacji. Akceptacja wniosków oraz wymiana informacji to zaledwie kilka minut.

Dowiedz się więcej

Plan Pracy

Pracownik ma możliwość wnioskowania o zmianę grafiku z pozycji przeglądarki internetowej. Prośba o korektę planu pracy zostaje wysłana do przełożonego oraz zarchiwizowana w aplikacji. Po akceptacji dane aktualizują się w systemie.

01

Składanie wniosku o zmianę grafiku

Podobnie jak w przypadku wniosków urlopowych, pracownik ma możliwość złożenia prośby o korektę planu pracy. Wystarczy zalogować się na konto przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego a następnie wypełnić formularz wskazując zakres dat oraz godziny pracy.

02

Wniosek zostaje przekazany przełożonemu

Rejestracja podania oznacza natychmiastowe przekazanie prośby do Działu Kadr lub Kierownika. Osoba decyzyjna widzi nową datę i zakres godzin. Wnioskodawca do wniosku może dołączyć notatkę lub załącznik.

03

Operator otrzymuje informację o nowym wniosku

Operator systemu zostaje powiadomiony  o nowym wniosku poprzez wiadomość e-mail. Gdy zaloguje się do panelu, może zapoznać się ze szczegółami. Aplikacja oznaczy kolorem wniosek o zmianę grafiku. Administrator nie musi wprowadzać zmian ręcznie, wystarczy akceptacja prośby. 

Dowiedz się więcej

01

Wyrażenie zgody na zmianę planu pracy

Aby zmiana grafiku została zrealizowana w aplikacji, konieczna jest zgoda przełożonego. Operator może zaakceptować wniosek pracownika lub odrzucić. Administrator nie wyrażając zgody na korektę planu pracy, może swoją decyzję uzasadnić notatką. 

02

Automatyczna zmiana grafiku

Po zaakceptowaniu wniosek zostaje zarchiwizowany a na koncie pracownika aktualizuje się wymiar urlopu.

03

Jeszcze więcej możliwości

Poniżej opisujemy jak w aplikacji działa moduł raportowania. 

Dowiedz się więcej

Raportowanie

Aplikacja pozwala wygenerować zestawienia według potrzeb użytkownika. Kluczowe informacje mogą zostać zaznaczone kolorem. Raporty dostępne są na każdym urządzeniu mobilnym, co znacznie ułatwia pracę nawet w delegacji.

01

Najważniejsze informacje

To Ty decydujesz co w swoim raporcie zobaczy pracownik. Najważniejsze kwestie to:

• przejrzyste i klarowne informacje dotyczące przepracowanych godzin;
• brak odbicia, bądź nieobecność system zaznacza kolorem;
• pracownik widzi godziny przepracowane oraz braki do obowiązującej normy;
• brak zdarzenia, w tym pominiecie odbicia pracownik zgłasza poprzez wniosek.

Platforma web pracownik rejestrowanie czasu pracy

02

Raport czasu pracy

Ciekawą cechą systemu jest możliwość wglądu w swój własny raport czasu pracy z pozycji przeglądarki internetowej.
Funkcja ta umożliwia bieżące kontrolowanie godzin nadliczbowych jak również braków do obowiązującej normy.
To pracodawca określa co dany pracownik widzi w swoim raporcie czasu pracy. 
Raporty czasu pracy to dodatek do Platformy WEB. Tą funkcjonalność dodajemy na życzenie naszych Klientów. 

Platforma web pracownik rejestrowanie czasu pracy

03

Nowoczesność i funkcjonalność

Platforma WEB-Pracownik, to także narzędzie do zdalnej rejestracji czasu pracy. Każdy rodzaj zdarzeń pracownik jest w stanie zaznaczyć w systemie. 
Zdarzenie zarejestrować można za pomocą smartfona. 
Z takiego rozwiązania najczęściej korzystają pracownicy mobilni, pracujący poza główną siedziba firmy.

Platforma web pracownik rejestrowanie czasu pracy

Dowiedz się więcej

Powiadomienia w aplikacji

Pracownicy Działu Kadr mogą tworzyć oraz rozsyłać krótkie wiadomości do wszystkich bądź do określonej grupy pracowników.

Notyfikacje kadrowe

Platforma WEB-Pracownik pozwala wysyłać informacje z Działu Kadr do pracowników. Może to być prośba o zgłoszenie się w celu podpisania dokumentów, przypomnienie o zbliżających się badaniach okresowych, szkoleniu BHP oraz innych zdarzeniach dowolnie zdefiniowanych przez autora.

web pracownik cechy produktu

01

Dział kadr

Osoba z Działu Kadr tworzy krótką notatkę z prośbą np. o zgłoszenie się do Biura Kadr w celu odebrania skierowania na badania okresowe, następnie udostępnia wiadomość wybranym pracownikom.

Platforma web pracownik rejestrowanie czasu pracy

02

Wiadomość dla pracownika

Po zalogowaniu się do systemu, pracownikowi wyświetla się informacja o wiadomości wysłanej przez operatora systemu.

Platforma web pracownik rejestrowanie czasu pracy

03

Potwierdzenie odczytania wiadomości

Nadawca wiadomości ma pewność, że pracownik odczytał notatkę. Wiadomość  będzie pojawiać się po każdym zalogowaniu do systemu. Notyfikacja zniknie tylko wtedy gdy adresat wyświetli wiadomość. Dział Kadr otrzyma potwierdzenie zawierające dokładną datę i godzinę odczytania wiadomości przez pracownika.

Platforma web pracownik rejestrowanie czasu pracy

Dowiedz się więcej

Terminarz - powiadomienia cykliczne

Opcja terminarza idealnie sprawdzi się w sytuacji informowania pracowników o zdarzeniach występujących regularnie np. przeglądach technicznych samochodów służbowych oraz badaniach okresowych. Wystarczy raz zdefiniować powiadomienie a system będzie pamiętał o rozesłaniu wiadomości w określonym przedziale czasowym.

Notyfikacje to świetna opcja kiedy potrzebujesz wysłać jednorazowe powiadomienie. Do wiadomości wysyłanych cykliczne, proponujemy narzędzie zwane Terminarzem.

Zakres działania terminarza jest podobny jak w przypadku notyfikacji. Istotną cechą jest możliwość ustawienia regularności wysyłanych informacji. Dodatkowo operator może skorzystać z przypomnienia, które pojawi się kilka dni wcześniej przed zaplanowanym terminem.

Dowiedz się więcej

web pracownik cechy produktu

01

Tworzenie wiadomości

Operator tworzy treść wiadomości, następnie definiuje, której grupie pracowników zostanie ona udostępniona.

Platforma web pracownik rejestrowanie czasu pracy

02

Określenie cykliczności

Autor notatki określa liczbę miesięcy co ile system ma wysyłać powiadomienie. Dużym ułatwieniem jest opcja pozwalająca wysłać przypomnienie kilka dni przed terminem.

Platforma web pracownik rejestrowanie czasu pracy

03

Sposób dostarczenia wiadomości

Powiadomienia cykliczne mogą zostać dostarczone poprzez wiadomość e-mail, bądź wyświetlone na ekranie komputera lub na nowoczesnym rejestratorze czasu pracy All-in-one. 

Platforma web pracownik rejestrowanie czasu pracy

Dowiedz się więcej

Rejestracja Czasu Pracy

Platforma WEB-Pracownik to narzędzie całkowicie zmieniające sposób rejestrowania obecności w pracy. Jest to intuicyjny i funkcjonalny moduł, stanowiący alternatywę dla tradycyjnych metod rejestrowania czasu pracy.

Miejsce nie ma znaczenia

Pracownik może zaznaczyć dowolne zdarzenie (np. status praca start, praca koniec, urlop, delegacje, przerwy, wyjścia w czasie pracy) bez konieczności pojawiania się w biurze. Pracując zdalnie w domu, pracownik loguje się na swoje indywidualne konto i rejestruje rozpoczęcie czynności służbowych. Podobnie dzieje się w przypadku wyjazdów i delegacji. Natomiast w biurze, rejestracji czasu pracy można dokonać korzystając z komputera.

01

W biurze

Platforma web pracownik rejestrowanie czasu pracy

02

W domu

Platforma web pracownik rejestrowanie czasu pracy

03

W delegacji

Platforma web pracownik rejestrowanie czasu pracy

Dowiedz się więcej

Możliwości jest wiele

Wszystkie operacje dostępne w ramach platformy WEB-Pracownik, użytkownik może wykonać na dowolnym urządzeniu. Wystarczy zalogować się na swoje indywidualne konto, aby zarejestrować początek i koniec pracy, zgłosić urlop, L4, wyjazd służbowy oraz zamieścić notatkę dla przełożonego. Zbieranie danych dotyczących obecności pracowników w firmie nie powinno kojarzyć się jedynie z urządzeniami montowanymi na ścianie. W ramach aplikacji WEB-Pracownik opcji jest naprawdę mnóstwo.

01

Nowoczesny terminal All-in-one

Urządzenia funkcjonujące w wielu firmach np. sklepach bądź restauracjach. W miejscach, w których na co dzień pracownicy korzystają z urządzenia  All-in-one nie ma konieczności montowania dodatkowego sprzętu. Jest to innowacyjne urządzenie, o którym przeczytasz więcej w zakładce opisującej urządzenia - Coś więcej niż rejestracja-Terminale RCP 

02

Dowolny komputer

Trudno wyobrazić sobie siedzibę firmy, w której nie ma komputerów. Zakup nowego rejestratora nie jest konieczny, wystarczy jedynie dostęp do Internetu.

03

Telefon komórkowy, tablet

Wykorzystanie urządzeń mobilnych to nowoczesny i najwygodniejszy sposób rejestracji czasu pracy. Działanie aplikacji  nie obciąża telefonu czy tabletu użytkownika. Oznacza to, że na każdym urządzeniu działa tak samo szybko i sprawnie. 

Dowiedz się więcej

Zaplanuj rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb

Dowiedz się jak możemy pomóc Twojej firmie

(12) 378 95 37
Kontakt