Chmura danych - cloud computing

Do czego możemy wykorzystywać to rozwiązanie?

Wtorek, 20 września 2016

Chmura danych

koncepcja polaczenia sieciowe z telefonu komórkowego

Dane w dużych przedsiębiorstwach zajmują ogrom przestrzeni dyskowej w lokalnej serwerowni. By uniknąć niepożądanych skutków obciążenia, coraz częściej korzysta się z funkcji zapisywania informacji w tzw. chmurze.

Chmura obliczeniowa (cloud computing) – to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Internetu. To oznacza,  że dane w chmurze nie są zapisywane na komputerze siedziby przedsiębiorstwa. Tak naprawdę te dane mogą znajdować na drugim końcu świata. To powoduje ograniczenie możliwości fizycznego skontrolowania statusu danych.

Dostęp do nich jest możliwy za pośrednictwem każdego urządzenia, posiadającego połączenie z Internetem. Wystarczy znać hasło użytkownika, by odpowiednio się zalogować i uzyskać pełen plik informacji. To duże zagrożenie, gdy mówimy o ważnych firmowych treściach, takich jak: dane osobowe pracowników, ewidencja czasu pracy (rejestracja czasu pracy), informacje odnośnie rozliczeń podatkowych oraz wiele innych.

Właśnie po to, by istotne dane można było chronić w sposób szczególny, stosuje się specjalne kody zabezpieczeń, przez które mogą przebrnąć tylko wprawieni hakerzy.

Ponadto wyróżnia się dwa typy chmury obliczeniowej:

  • Prywatna – przeznaczona dla konkretnej organizacji, zlokalizowana w siedzibie określonej w umowie.
  • Publiczna – dana firma może taką usługę przechowywania danych oferować innym podmiotom. Jako dostawca, nakreśla warunki użytkowania przestrzeni pamięci danych oraz posiada pełen wgląd we wszystkie treści, które są zamieszczone w chmurze publicznej.

jezyk programowania w miejscu pracy

Możliwości kuszą – zmniejszenie obciążenia serwerowni wiąże się ze znacznymi oszczędnościami. Należy jednak pamiętać, że wszystko, co trafia do Internetu, prawdopodobnie już tam zostanie. Dlatego mądrze jest używać chmury jako alternatywnego magazynu danych, których ewentualne rozprzestrzenienie się w sieci, nie wywoła niepożądanych skutków. 

Chmury danych często wykorzystujemy też dla tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi naszych zasobów elektronicznych. Często potrzebujemy mieć dostęp do danych (np. raporty czasu pracy, umowy z pracownikami) nawet w przypadku chwilowej awarii lokalnego systemu teletechnicznego. Z pomogą przyjdzie chmura i dane w niej umieszczone


Zobacz inne