Monitoring pracowników i ich czas pracy

Monitoring i rejestracja czasu pracy

Wtorek, 24 marca 2015

Monitoring pracowników

pomieszczenie z komputerami PC

Dobrym rozwiązaniem dla pracodawcy może być monitorowanie tego, czym zajmuje się pracownik podczas użytkowania komputera. Przecież korzystanie z portali społecznościowych czy robienie zakupów w sklepach internetowych, jeżeli nie należy do obowiązków pracownika, jest stratą pieniędzy dla pracodawcy. Obecnie na rynku można zakupić wiele programów analizujących to, co dzieje się na komputerze pracownika oraz mierzy i analizuje wydajność pracowników. Programy takie gromadzą informacje dotyczące aktywności podwładnych w czasie pracy. W ten sposób sprawdzić możemy, jak pracownicy korzystają z dostępu do Internetu oraz jakich programów komputerowych używają w czasie pracy. Chodzi tutaj głównie o kwestie tego, czy pracownik działa jedynie na firmowych programach, czy też zainstalował na urządzeniu gry lub programy, które mogą zagrozić firmie, jak chociażby złośliwe oprogramowanie, przez które firmowe dane mogą wyciec do sieci.

Program taki umożliwi pracodawcy zweryfikowanie tego, jak wydajny jest każdy pracownik. W takim wypadku rejestracja czasu pracy dla małych i dużych firm stanie się o wiele łatwiejsza, poza tym dzięki możliwości weryfikacji procesów zachodzących na komputerze firmowym będziemy w stanie zbadać, jak pracownicy wykonują swoje obowiązki. Dodać należy, że pracodawca ma pełne prawo korzystać z oprogramowania monitorującego pracę zatrudnionych w firmie osób. A zastosowanie umożliwia zdalne podglądanie nie tylko pulpitu, przeglądarki czy programów, ale i poczty firmowej, wykorzystywanej przez pracownika. Jest to przecież własność firmy. Pracodawca nie może jednak skontrolować poczty prywatnej pracownika, jeżeli ten z niej korzysta. Warto również zaznaczyć, że pracownik musi widzieć, że jego zwierzchnik korzysta z tego typu oprogramowania.Zobacz inne